Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<43v44r44v45r45v46r46v47r47v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[45v]číslo strany rukopisuspravedlnost zachovali, ež radše i těžkostí ukrutné smrti věčného života došli, než by byli, chtiec zde pobyti málem déle, i ztratili pak zdejší život a věčný k tomu. Zachovali také spravedlnost proti svým bližním, ež sú nedali jim svým odvrácením příkladu zlého, ale brž dobrý svú sstálostí až do smrti. A zvláště v tom svatý Šebestián zachoval spravedlnost k bližním, ež viece miloval jich spasenie než svój život zde na světě. Čte sě o něm, když dva bratry pro křesťanskú vieru ku popravě vedli, přiběhši jich máti a též i otec, velmi řečí žalostivú počechu svá syny rozmlúvati, táhnúc od viery a řkúc k nima, ač by svých životóv nelitovali, by sě as a nad jich starostí slitovali a nedali jim nad sebú viděti té ohavy. Ty řeči slyše svatý Šebestián, pro spasenie těch mládencóv netbaje života svého, poče hlasně těch svatých mučenníkóv posilovati, aby ústavni byli v božiem rytieřství a v tom otce a mateře neposlúchali. A tak i otci jich i mateři mluvil slovo božie, až i je obrátil. A pro jich spasenie pronesl sě křesťanem a tak smrt trpěl znamenitější, že j’ byl člověk znamenitý mezi dvořany ciesařovými; neb jako k cíli kázal ciesař stříleti k němu. Protož kostel čině svatých mučenníkóv pamět, vzpomíná jich, jich zaslúženie i jich odplatu řka: Spravedlní na věky budú živi.

Chcem li i my věčného života dojíti, vizmež, abychom také spravedlivi {ni[32]}meziřádkový přípisek mladší rukou; * mladší ruka opravila na „spravedlni“ byli! Ale die svatý Řehoř, ež ne inhed jest z nízka vstúpiti najvýš. Protož chciť tuto sedmeru spravedlnost ukázati, po níž jest dojíti té svrchované a najvyššie spravedlnosti, v níž teprv bude věčný život.

Prvá spravedlnost zde jest vyznánie viery spravedlivé. Ežť řku spravedlivé, dvéť tiem miením, i to, ež má spravedlivá, nekřivá, nebludná viera býti, i to, ež má vyznánie býti spravedlivé. To j’ očité, ež nenie spravedlnosti v bludné vieře, ani je spravedlnost právě srdcem, věřiec usty, když jest čas toho, té viery pravé nevyznati. Die Písmo: Srdce vě[46r]číslo strany rukopisuří,

X
32mladší ruka opravila na „spravedlni“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).