Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<29r29v30r30v31r31v32r32v33r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[31r]číslo strany rukopisuby co miloval, však aby nemiloval proti Bohu. Ktožť otce neb máteř, syna neb dceru miluje viece než Boha, dieť to Syn boží, ež nenie jeho hoden; co pak ten bude hoden Boha, ješto by něco miloval viece než Boha, jehož nepřikázal Bóh milovati? Protož silni máme býti na tom prvém vstupni. A ta milost, ač menších obecných {… hřiechy}marginální přípisek mladší rukou hřiechóv neodlúčí, ale když jest, vylúčí smrtelný každý. Druhý vstupeň milosti k Bohu, ješto j’ i v Starém zákoně jako cíl ustaven, i v Novém zákoně obnovil to Kristus, aby nevyšlo to z paměti až na věky, řka, ež tak, jakož die Zákon: Budeš milovati Pána Boha svého se všeho srdce, se všie své duše, se všie mysli, se všie své síly, máme sě táhnúti; neb donidž nepřídem k tomu cíli, dotud nám plného blaženie[al]blaženie] blazze nemóž býti. Takť die svatý Augustin: Když sě budu vším sebú držeti tebe, nikdiež mi nebude bolesti ani práce a živ budu, pln jsa tebe. Neb kohož naplníš, povzdvihneš. A že nejsem ještě pln tebe, těžek jsem sobě. Ktož by jměl již tak velikú milost, zbyl by nejen hřiechu smrtelného, ale také i obecných. Tať milost od světa táhne. Neb jakož die svatý Jan, jehož den dnes pamatujem, miluje li kto svět, nenie v něm božie milosti. Ktož nad Boha svět miluje a nad pravdu, jest v smrtelném hřiechu a v božiem hněvu; pakli méně než Boha svět kto miluje, tak ež ta milost k světu potuchlu učiní v něm k Bohu milost, tehdy nenie v něm milosti božie na tomto vstupni. Ale svatý Jan bylť jest i v té vysoké milosti a znalť jest milost i rád psal o ní, rád o ní kázal, aby mohli lidé, co j’ pravá, poznati, milost. Třetí vstupeň milosti běch řekl pro Bóh milovati družce jako sě, a proto v té vrúcí milosti k Bohu nepotuchati. Veliký by ten byl, ktož by pro zdejší práci, ješto by nesl z milosti k svých bližních […]text doplněný editorem, nebyl něco v sladké milosti k Bohu potuchlejí. Toť tak vplně teprv v nebesiech bude, a zde zatiem slušie z milosti a najviec, kto j’ komu ku péči dán, jednomu o druhém pracovati, ač i s útratú pokojného náboženstvie. Die tento svatý Jan: To máme od Boha přikázanie, aby, ktož miluje Boha, miloval i bratra svého.

X
alblaženie] blazze
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).