Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Hospo[206v]číslo strany rukopisudin: Poddalť sem všecky tyto země pod krále Nabochodonozora babylonského, a kterýž lid nebude slúžiti jemu, dám jej v meč, v mor a v hlad. A nevěřte prorokóm, ještoť dějí: Nebudete slúžiti jemu; nebť vám lež prorokují a pochlebujíc vám, vyvrhúť vás z vašie země. Ale ten lid, ješto bude slúžiti Nabochodonozorovi, ostane v své zemi. Pak přišel prorok, ješto pochleboval a míl byl lidu, i řekl: Toť die Bóh: Potřel jsem krále toho. A vzem řetěz s hrdla Jeremiášova, ten dřevěný, zlámal jej tu před lidmi řka: Po dvú letú takť Bóh zlámá jho krále toho a senme s hrdla všech národóv. A když s tiem pryč pójde Jeremiáš, zeví Bóh jemu, aby vrátě sě řekl onomu proroku křivému: Zlámal s’ dřevěný řetěz, učinil s’ železný miesto něho na hrdlo všeho lidu. A ež s’ učinil, aby lid nepřijal zpósobu božieho, ano Bóh neposlal tebe, letos umřeš. Nabochodonozor die sě výkladem: ješto sedí v súžení poznaném. Tiem práci, utrpenie, ješto j’ poznané, ež má býti, móžem rozuměti. Tomu chce Bóh, aby každý lid slúžil a poddán byl dobrovolně, jako dřevěný řetěz vezma na sě. A to j’ vzkázal Kristus po svých poslech ku pateru lidu, k urozeným podlé světa, k žákovstvu, k duchovným, k kupcóm, k těhařóm neb řemeslníkóm. A něteří z těch mnie, by práci, utrpenie nejměli, a snad to od svých slyšeli pochlebníkóv[gb]pochlebníkóv] pochlenijkow. Ale die Jeremiáš: Neroďte věřiti křivým prorokóm, ještoť dějí: Nebudete slúžiti Nabochodonozorovi! A jakož onen křivý prorok zlámal řetěz dřevěný, takež ti pochlebníci, odvodiec lidi, aby v utrpení nepracovali, a ješto j’ poznané z ustavenie kostelnieho, ež má býti, jako s jich hrdel berú dřevěný řetěz, ale těžší, železný budú jmieti miesto něho, když mu[207r]číslo strany rukopisušejí

X
gbpochlebníkóv] pochlenijkow
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).