Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[195r]číslo strany rukopisutakým ohněm na malú chvíli plápolati, jakožť sem toho dotekl tuto. Neb tělo, ješto j’ dáno porušení, obtěžije duši a bydlo na zemi smysl dolóv tiskne, ješto myslí mnohé věci.

Druhé sem řekl o tom také řéci něco, odkud takové zapálenie milosti pocházie. Kakžkoli Bóh jest ten duchovný sladký oheň, ež od něho v lidech svatých plápole oheň, když je osvietí v rozumu, roznietí v žádosti a jako žéci v paměti bude, však řéci mohu, ež jako zvláště z toho, když svým vnitřním hovorem aneb mluvením mluví k duši, tak velmi srdce k sobě rozněcije. A mnoho j’ toho svědečstva v Písmě. Onde die: Řěč božie ohněná. A žaltář praví: Převelmi ohněná jest tvá výmluva. A tak mnoho toho svědčí Písmo. Protož od tak ohněné božie řěči, když bude mluviti k duši, roznietí sě tiem ohněm duše. A tak jsta to svědčila i ona dva mlazšie Ježíšova, k nimž sě byl přivinul jako pútník a mluvil k nima; neb jsta řekla: Aj, kakť hořieše v nás srdce naše, když mluvieše k nám na cěstě! Ale jsú něteré řěči k nám božie obstieněné podobenstvím, a k něterým něteří uší nepřichýlé. Protož ne vzdy každá řěč božie roznietí každého. A zvláště jest čtvera řěč božie k rozumnéj duši. Troji mnozí obmeškají, nepřiložie ucha, jako by jim bál neb klam jim pravil; ale s kýmž ráčí mluviti čtvrtým činem, tenť sě zapálí a roznietí podlé daru milosti jeho. Jedna řěč božie jest Písmo. O tom die svatý Augustin: Když sě modlíme, s Bohem mluvíme, a když čteme, Bóh s námi mluví. Druhá řěč božie jsú kazatelé. O tom jest řekl Kristus k apoštolóm: Ne vy jste, ješto mluvíte, ale duch Otce vašeho, ješto u vás mluví. A třetie řeč božie, když svým vnitřním mluvením bude v srdci mluviti komu, ode zlého odtahuje a k něčemu dobrému ponúkaje. O tom die žaltářník: Budu slyšeti,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).