Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[189r]číslo strany rukopisupařezie, pňovie vytrhati, vykopati, i jednoho hřiechu znamenitého neostaviti. Toť jest, ješto j’ pílně byl Bóh přikázal židóm, aby, když vejdú do svaté země, všecky, ješto tu dřéve bydleli, zahladili, řka: Ktožť ostanú, budúť vám jako hřebíci v uočí a kopie v bociech. Protož dobrý zahradník duchovnie zahrady pykáním věrným a pokáním vyciď hřiechy najprv z své zahrady! Druhé sejži vše ohněm skrúšenie, ohněm muky pokánné, trpě něco za své hřiechy, a ohněm svatého náboženstvie, ať zhyne hřiech z kořen, ež by i známka jeho neostala[fq]neostala] neoſtalo. A čímť lépe takým ohněm země našeho těla zčištěna bude, tiemť móž dáti větší úrodu. Z tohoť to bývá, ež kde j’ veliký byl hřiech někdy, ež budú velicí skutci dobří z božie milosti, jako j’ to zřějmo v něterým svatých, ješto po velikém hřiechu veliké činili šlechetnosti. A tak mluvil Kristus k něterým duchovným, ješto svéj duchovní postavě úfali velmi, řka: Zjevní světští a zlé kuože předejdú vás v královstvu božiem; na ty mieně, ješto sě obrátiec svého bludu polepšie chutně. Třetie zahradníci oříc, kopajíc, branami drhnúc, plevúc nepřěstanú, klidiec zahrady. Též i my máme učiniti; neb prokletím prohřěšenie v tělesnéj mysli, jako i v zemnéj rolí, zlé škodné býlé samo od sebe vzroste, ale dobrému užitečnému vzdy muší kliditi zahradu. Nebude li vzdy klizena, co j’ obřězáno, co j’ vytrháno, otaví sě. Protož i čtvrtého jest třěba, semen dobrých, zahradníkóm. Takéž my máme siemě přijieti božieho slova, aby učinilo v nás užitek; máme z jiných dobrého příkladu šlechetnosti v sobě štěpovati. Páté okolo zahrad ohradu činie, aby to, což užitka přinese, nebylo v ztrátu. Též my máme své zahrady ohraditi úmyslem dobrým, abychom nečinili toho, což činíme dobrého, pro marnost

X
fqneostala] neoſtalo
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).