Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[187r]číslo strany rukopisubýti j’ statečnému, ktož vyjde odtud bez úraza smrtedlného. Ktož sě smóly dotýká, zprzníť sě od nie. Písmoť to svědčí, a že j’ tak, vidíme. I die k tomu svatý Bernhart: Velmi jest nesnadné a najviece již dní těchto, v nichž sě jest zlost rozmohla přieliš, vystřieci sě ohyzdných hřiechóv. Protož jakož jest prvého hnutie potřěba od světa, tak jest potřebie druhého, aby již jako na púšti šel člověk upřiemým duchovenstvím, k stavu sě obrátě duchovniemu. Neb jakož lid židovský šel oklikem vókol na púšti a dlúho nedošel slíbené země, že j’ rozličně Boha hněval, a mnozí zhynuli rozličně a nedošli, jamž mienili: takež mnozí, vejdúc v duchovný stav, oklikem pójdú neupřiemým duchovenstvím, jen z postavy rúcha duchovnieho, z škapléře neb z kukly neb z kordy nadějíc sě svéj svatosti, ano vše svět, kdež hrdost, lakomstvo, tělesná žádost v milostech, v závisti, v chytrostech úkladných, v svářiech, v rotách protiv sobě, a kdež upřiemého nenie duchovenstvie v pokoře a v svatéj milosti v Boze, v přieméj svornosti mezi sebú. Tyť jsú přiekazy i v těch, ješto chtie duchovní slúti, ežť blúdie v svých staviech a nepoznají pochotnosti a útěchy, ješto j’ v pravém duchovenství, tak jdúc oklikem, a ač uslyšie co od koho o tom, klam sě jim zdá. Ale ktož by svět mina, přěšel i v stav znamenitě duchovnější, chtěl li by rád skoro i k třetiemu[fn]třetiemu] trzyetijemu přijíti přieští, aby duchovné okusil pochotnosti v slíbenéj zemi, jměl by vpřiemě jíti, ne oklikem v duchovenství. A toť jest upřiemá cěsta: najprvé věrně žěleti svých hřiechóv a pykati. Tú cěstú k tomu příde, ež vezme jim odpuštěnie, z odpuštěnie hřiechóv příde, ež u vděčnosti bude vším svým srdcem chváliti Boha, vida takú milost jeho, a ež, ješto j’ dřieve nemohl sě sdržěti od

X
fntřetiemu] trzyetijemu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).