Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

A někdy prosvietí dar božieho navštievenie v rozumu vnitřní světlostí. A tak i v jiných proměnách rozličně dotýká božie milost, proněž slušie bedlivě rozeznati ty proměny. Neb die svatý Bernart, ež nebezpečné jest toho nevěděti, kdy Bóh k nám příde a kdy odejde. Neb ani dieky a chvály vzdáváme jemu, když jej máme, ani žádáme jeho, když ho nemáme. A když proto odcházie, abychom [t]text doplněný editoremúžiec po něm, tiem snanějie hledali jeho a drželi, když naleznem: kak budeme hledati jeho, nebudem li znáti, ež ho nemáme? A proto přicházie, aby utěšil; kaké bude utěšenie, kak dóstojně přijmem velebnost jeho, když ne[p]text doplněný editoremoznáme, by k nám přišel? [P]text doplněný editoremak svatý Řehoř ukazuje, [ež]text doplněný editorem v rozličných svých da[ř]text doplněný editoremiech a jako skrytě při[ch]text doplněný editoremázie Hospodin, vzem [on]text doplněný editoremo slovo, ješto die: Jako [kr]text doplněný editoremadmo přijalo jest ucho [m]text doplněný editoremé tajnost jeho pošeptáie. Praví: Hospodin otevře tajný próchod šeptu svému, když kaks skrytě ukáže, kterým činem příde. Neb něterdy v nás roznietí milost, něterdy nás bázní skrotí; někdy ukáže, kak jsú všecky věci tohoto světa nestatečné, a někdy žádosti našie k nebeským povzdvihne věcem. A tak mnohoť bývá takových proměn. A ktož jest bedliv k takým věcem, ten neobmešká, kdy Pán příde a potluče.

Třetie jest slovo: Modlte sě! Tiem nás k svatosti napomíná. Neb jakož die svatý Pavel, skrze slovo božie a skrze modlitvu berú lidé svatost, ež svati budú; neb z modlitvy trží mysl šlechetnost a svatost. A ktož svat jest, buď svat viece, v svatosti sě slovem božím a modlitvú rozněcije. I mienímť tuto jen to pověděti a modlitvě, jehož sem nepravil tam, ješto sem o modlitvě viece mluvil: Modlitva čí[m]text doplněný editorem z světějšieho jde ú,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).