Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[253v]číslo strany rukopisuA někdy prosvietí dar božieho navštievenie v rozumu vnitřní světlostí. A tak i v jiných proměnách rozličně dotýká božie milost, proněž slušie bedlivě rozeznati ty proměny. Neb die svatý Bernart, ež nebezpečné jest toho nevěděti, kdy Bóh k nám příde a kdy odejde. Neb ani dieky a chvály vzdáváme jemu, když jej máme, ani žádáme jeho, když ho nemáme. A když proto odcházie, abychom túžiec[mv]túžiec] vzzijecz po něm, tiem snažnějie[mw]snažnějie] ſnaznyegije[173]slovo na rozhraní dvou řádků hledali jeho a drželi, když naleznem: kak budeme hledati jeho, nebudem li znáti, ež ho nemáme? A proto přicházie, aby utěšil; kaké bude utěšenie, kak dóstojně přijmem velebnost jeho, když nepoznáme[mx]nepoznáme] neozzname[174]slovo na rozhraní dvou řádků, by k nám přišel? Pak[my]Pak] ak svatý Řehoř ukazuje, [ež]text doplněný editorem v rozličných svých dařiech[mz]dařiech] daijech a jako skrytě přicházie[na]přicházie] przyazzije[175]slovo na rozhraní dvou řádků Hospodin, vzem ono[nb]ono] o slovo, ješto die: Jako kradmo[nc]kradmo] admo přijalo jest ucho mé[nd]] e tajnost jeho pošeptánie[ne]pošeptánie] poſſeptaije[176]slovo na rozhraní dvou řádků. Praví: Hospodin otevře tajný próchod šeptu svému, když kaks skrytě ukáže, kterým činem příde. Neb něterdy v nás roznietí milost, něterdy nás bázní skrotí; někdy ukáže, kak jsú všecky věci tohoto světa nestatečné, a někdy žádosti našie k nebeským povzdvihne věcem. A tak mnohoť bývá takových proměn. A ktož jest bedliv k takým věcem, ten neobmešká, kdy Pán příde a potluče.

Třetie jest slovo: Modlte sě! Tiem nás k svatosti napomíná. Neb jakož die svatý Pavel, skrze slovo božie a skrze modlitvu berú lidé svatost, ež svati budú; neb z modlitvy trží mysl šlechetnost a svatost. A ktož svat jest, buď svat viece, v svatosti sě slovem božím a modlitvú rozněcije. I mienímť tuto jen to pověděti a modlitvě, jehož sem nepravil tam, ješto sem o modlitvě viece mluvil: Modlitva čím[nf]čím] czy z světějšieho jde úmysla[ng]úmysla] v,

X
mvtúžiec] vzzijecz
mwsnažnějie] ſnaznyegije
mxnepoznáme] neozzname
myPak] ak
mzdařiech] daijech
napřicházie] przyazzije
nbono] o
nckradmo] admo
nd] e
nepošeptánie] poſſeptaije
nfčím] czy
ngúmysla] v
173slovo na rozhraní dvou řádků
174slovo na rozhraní dvou řádků
175slovo na rozhraní dvou řádků
176slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).