Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

gemmami?

Čili j’ nemohl jmieti sedla,

na němž by sě ta drahost svedla,

[25] z niež bývá lidem znamenie

sbožie, z drahého kamenie?

Kdež s pochvami prsosiny

podlé své drahé příčiny

dávají jako posoku

[30] líbosti lidskému oku?

Čili nemohl té moci jmieti,

by byl chtěl zástupně jeti,

maje mnoho lida s sebú

se vší královskú ozdobú,

[35] pod nachem, v zlatéj koroně,

drže sceptrum sedl na tróně,

podlé mocných králóv nrava,

jakž sě pro světskú čest stává,

ež ni střiebro ani zlato

[40] bývá draho vložiti na to?

Ale ty, náš tvorče milý,

maje všemohúcie síly,

netbal s’ na drahé ostrohy

na tvé, Bože, svaté nohy,

[45] jimiž by koně pobádal!

Sbožný, kto sě j’ tomu nadál,

že s’, vše moha, nechtěl moci!

Chtě nám sprostenstvím pomoci,

jezdil s’ na osleti lichém

[50] v obyčeji prostě tichém.

Ó božie milosti tvrdná

a tvrdnosti milosrdná,

rozprostřěla s’ svú moc divně!

I musím to řéci pílně:

[55] sám li s’ milost, či s’ milostiv,

ež s’ sě milosti nezhostiv?

I řku brž, ež s’ milost sama,

pošlá z najvyššieho chráma

k nám, z sieni svaté Trojice,

[60] porodem čisté děvice.

A jsa tak ctný, tak veliký,

chtěl jsi mál býti všeliký,

přijal jsi tvář tvého stvora.

Kaká j’, Bože, tvá pokora!

[65] Který li tobě s námi svyčej,

ež s’ vzal sluhy svého obličěj,

hledaje svých ovec zbylých,

z dávných časóv zablúdilých?

O umučení jeho dnes nic řéci nechci. Jediné v tom znamenajte obyčej tohoto světa, kakť jest krátké jeho pochlebenstvie! Aj, jako dnes Kristus jměl čest a chválu od světa, kakť brzo svět hanbu a potupu učinil jemu! A tak vidúc, že j’ netrpná čest a chvála tohoto světa, nestójme po ní; věčné žádajme! A sbožný, ktož co pokojně a pokorně přetrpí zde pro věčnú čest! I musím sě navrátiti, abych řekl něco o pokoře, abychom nadarmo Kristovy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).