Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<19v20r20v21r21v22r22v23r23v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[21v]číslo strany rukopisukdyž obviněný se znáti nechtěl a se na rozsudek hraničný odolával, museli se někteří z okolních pánů, jenž s nimi mezili, k vyšetření téhož činu dostaviti. Pakli i tu se přec nevyjednalo, tedy teprv na knížata minsterberská došlo, na jejihžto úsudek již dále nebylo lze neb tak lehce se odolati, poněvadž mocnost jejich na celou zem českou jménem krále se vztáhnouti musela.

Odchod knížat na Minsterberg a postoupení Poděbrad na krále Vladislava.

V těch již svrchu pravených, jak v Praze, tak i Horách Kutných vzniklých, nevolích zdědil král Vratislav v roku 1490 od vévody slezského příjmení Albus jemu kšaftem odkázané dvoje hrabství v Slezích, totiž Oels a Wohlau, které blíže Minsterbergu leží. To dalo jemu podnět, že povolav[bw]povolav] polaw k sobě knížat s nimi o to se radil, zdaliž by chtěli za stoupení Poděbrad oboje toto hrabství přejmouti. Z té tedy příčiny odjeli oni do Slez zanehaje na Poděbradech hejtmana, jehož jméno bylo Oněk (Onuvhrias) Kamenický z Topic, a toho v nebytu jejich[bx]jejich] geg jak domácím, tak i hraničným právem ohradili. Když pak ale o takovém postoupení nejlépe jednati se mělo, zemřel král uherský Matias, a tak dle článku uzavřeného pokoje připadlo na Vladislava Království uherské, kamž on ihned do Stuhlweisenburgu ku korunování odejel, a od toho také času, maje Čechy v malé lásce, tu svůj byt zarazil. Knížata též, podobně se s vyšetřováním též obojích hrabství zbavujíc, málo o Poděbrady i ostatní řízení zemské dbali, a tak one již poně[22r]číslo strany rukopisukud

X
bwpovolav] polaw
bxjejich] geg
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).