Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

nezačal, neb skrze neustálé vojny a jiné roztržitosti zemské času jemu k tomu nepostačilo. Až konečně po smrti jeho Jindřich syn mladčí tuto práci teprv v roku 1474 předsevzal a u kronikářův takto jse o tom praví: „Jindřich mladší, syn Jiřího z Poděbrad, jsa kutenským stříbrem od otce svého našpikován, stavěl rybník nazvaný Bláto, který jse malému moří rovnati může a čtyři míle v svém okršleku drží. Na něm pracovalo skrze celých deset let skůro 4000 lidu, kteří jse tu na Ostrově, Oumyslovicíh a Koutech přechovávali“.

V skladopisu města Králové Hradce, již mě učený jezuita pan František Švenda ujistil, má se nalézati paměť tato: „Indřích neb Hynek z Kunštátu, když rybník Bláto zakládal, založil v těch místech vedle samého stavu na površí veliký a prostorný dům a poručil jakožto horlivý husita, aby všichni s těch pracujících, jenž se učení husového přičítá, dne sobotního tu k pobožnosti se scházeli, v čemž jim farář z Havranska posluhoval, poněvadž času nedělního toho stihnouti nemohl. Taková pobožnost sobotní jmenovala jse dle písma Sabathacizojazyčný text, to jest den Boha silného, a tak pozůstalo místu tomu jméno Sabathacizojazyčný text a nyní Šabata.

Indřich ten založil také při Mlejnu novém haltýře rybný znamenité i také obydlí pro porybnýho a dodělal práci tu v roku 1492, od něhož také ves Ostrov byla založena.

Havransko.

Mnozí chtějí tomu, že by tu někdy rytířové Havranští

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).