Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<37v38r38v39r39v40r40v41r41v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

proto a „morák“, že ostrov Vorea a Indie v jednom spojení leží a odtud první ten kohout do našich zemí a posléz i do Čeh přivezen byl. Takové tedy pásla pasatčka tato. A poněvadž Čechové jmenovali je kopinosce, tedy pasačka byla kopinoska.

Činoves.

Začátek té vesnice nejni k nalezení. Však ale že k panství poděbradskému nepatřívala a později k němu přikoupena byla, toho nalézám zde takové upsání. Pán ten, který Činoves okolo roku 1580 odprodal, žádal pana hejtmana, aby jemu povolil deset fořbeřníků, kteří jej, na Moravu odstěhovati, a žádal míti [s]text doplněný editorem sebou Petra pachole. Pan hejtman jemu takto odpověděl: „Fořbeřníků uvoluji pět, však nic dále, jen na deset míl. Petra pachole nedám, neboť on sirotek jest a tak v opatrování moje přináleží“. Jméno toho pána vyšlo mně z paměti. Však nalézá se tu Kniha popsání všech věcí kostelních a všeho, co k té záduší tenkráte přináleželo.

Nový mlejn.

Jiří Poděbradský založil pro manželku svoji Kunhutu a pro její vlastnost dvůr blíže Poděbrad, kde nyní Na Vystrkově jse píše. A poněvadž v úmyslu byl velký a znamenitý rybník od dvoru Pátku zakládati, vedl tedy náhon od strany za humny přes dvůr Baderský ke dvoru Pátku a odtud skrze ves Strečkovic do Labe k tvrzi Kovanické. Na tom tedy náhonu blíže Pátku založil v roku 1440 mlejn

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).