Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<6v7r7v8r8v9r9v10r10v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zahrada s velikým nákladem pro zvůli královské Milosti. Jest tu štěpův drahně a příbytek pro zahradníka, který to vše opatruje“. A v jiné opět knize takto: „A dáno jí jméno Kratochvilná zahrada, z které se oknami přes Labe dolů shleděti může“. V té zahradě jest v rohu pravém naproti kostelu zazděný kamenný veřej neb futro, a jest pověst, že se tudy mělo ze zámku po schodech velmi dlouhých co nějakém mostu do kostela choditi. Toho však jsem v knihách nenalezel.

§ 17.

Jaké paměti jsem v knihách ještě toho času nalezel, chci na svém místě teprv oznámiti. Toho nyní dále podotknu, kterak v urbáři od roku 1592 zaznamenáno jest, totiž že roku toho pohořel mlejn a při něm dvě pily, pak pivovar panský i městký. A nalézám jinde paměti, že ten pivovar městký více k novému vystavení nepřišel. A dům ten kde stával, ještě v roku 1651 tuto zábavu na sobě měl: kdyby sobě město na témž místě zase pivovar stavěti mohlo, urozený pan Lojdman de Auen toho místa jim zbraňovat nesmí.

Nyní tedy od roku 1592 přikročíme k roku 1617, neboť tu zvíme znamenitý a těšký pád nejen města Poděbrad, ale i mnoha jiných vesnic a městeček v Království českém, na kterýchto začátek čtoucí bedlivě pozorovati musí.

§ 18.

Hned od roku 1590 někteří pozůstalí z husitův přidrželi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).