Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

a jiných větcí kostelních by na ochudlé rodiče nevskládali, a tím se, že je vojáci rozebrali, nevymlouvali. A když tak pan děkan na to silně naléhá, sami zaopatřiti také musejí, neb až do toho času všecka živnost městká jim postavena jest“.

Nalézám zapsáno, že se páni z Nymburku od nějaké vdovy tři sta kop míšeňských vypůjčili, povinnost tu zapravili, a tak teprv poznovu jak piva vaření, tak jiné obchody městké provozovati povolení obdrželi. Zdaliž ale pan písař Chebdovský one za kalichy a monstrance z mince kutnohorské obdržená peníze nahradil, nenalézám, neboť on v roku 1624 zemřel, a jak se domnívám, nepohybně z hoře nad synem svým, který jakožto evangelík, když se převrátiti nechtěl, jsa zároveň s jinými ze země vypovězen, se o dva dni opozdil, a jakž Amoz Komenský zapsal, přijda do Králového Hradce tam chycen, zaživa na kůl naražen byl.

O tom rodu ještě toto podotknu. Bratr téhož písaře byl také času toho jakožto důchodní ouředlník zde na Poděbradech a psal se Chlebdovský z Felzova, což dosvětčoval nápis na zvonu tak nazvaném Ryba, kdež se čtlo, že v roku tom, to jest 1610, byl pan hejtman Klusák s Kostelce a Chebdovský z Velzova zde na Poděbradech.

§ 22.

Po onem nešťastném ohni zůstávalo město Poděbrady za několik let skůro pusté, neboť mnozí z měšťanů, nemohouce více domův svých stavěti, spálenižťata one do veřejné prodaje vyhlásili. A tak následující urozené

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).