[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

8.cizojazyčný text

Non capitcizojazyčný text nepřijímá sě

10.cizojazyčný text

Enceniacizojazyčný text posviecenie

11.cizojazyčný text

Salwus eritcizojazyčný text zdráv bude

Infremuitcizojazyčný text zařva

Institiscizojazyčný text svazky

13.cizojazyčný text

Calcaneumcizojazyčný text patu

14.cizojazyčný text

Sicominuscizojazyčný text neb by jinak bylo

Alioquincizojazyčný text aspoň

19.cizojazyčný text

Titulumcizojazyčný text vinu

Aloescizojazyčný text tak řečená mast

21.cizojazyčný text

Pulmentumcizojazyčný text krmičku

20.cizojazyčný text

Sudariumcizojazyčný text rúchu potnú neb pásnici

Ad Romanoscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Barbariscizojazyčný text barbaróm

Contumeliiscizojazyčný text, id est turpitudinibus libidinumcizojazyčný text ohavnostmi

Afficiantcizojazyčný text, 1. Thessalonicenses II.cizojazyčný text poskvrňovali

In reprobumcizojazyčný text v bludný

Malignitatecizojazyčný text zlobivosti

Susurronescizojazyčný text reptačě

2.cizojazyčný text

Indignaciocizojazyčný text nemilost

3.cizojazyčný text

Causati enim sumuscizojazyčný text dokázali smy

Prepuciumcizojazyčný text obřézku

4.cizojazyčný text

Exinanitacizojazyčný text vyprázněna

Abolitacizojazyčný text shlazena

Emortuumcizojazyčný text umrtveného

Vulwamcizojazyčný text materník

8.cizojazyčný text

Abba grece, pater latinecizojazyčný text

Adopcioniscizojazyčný text vyvolení

Instanciacizojazyčný text přítomné

9.cizojazyčný text

Figmentumcizojazyčný text hrnec

Massamcizojazyčný text nad hlínú

Massacizojazyčný text hromady

11.cizojazyčný text

Conpuccioniscizojazyčný text skrúšěného neb nabádajícieho

Delibaciocizojazyčný text obět

Et massacizojazyčný text i všecko

Oleastercizojazyčný text olivú

12.cizojazyčný text

Diferentescizojazyčný text rozdílné

In hilaritatecizojazyčný text v óchotnosti

Sine simulacionecizojazyčný text bez pokrytstvie

13.cizojazyčný text

In hoc ipsumcizojazyčný text na tom

Vectigalcizojazyčný text clo

15.cizojazyčný text

Inbecillitatescizojazyčný text mdloby

Inproperia inproperanciumcizojazyčný text žehránie potupujících

Illiricumcizojazyčný text illiřičského moře

Collacionemcizojazyčný text sebránie

16.cizojazyčný text

Negociaciocizojazyčný text potřebie

Archariuscizojazyčný text pokladník

Prima Corinthioscizojazyčný text

2.cizojazyčný text

Examinaturcizojazyčný text zkušen bývá

3.cizojazyčný text

Culturacizojazyčný text rolé

Architectuscizojazyčný text stavitel

Detrimentumcizojazyčný text nedostatek

Ab humanocizojazyčný text od člověčieho

Purgamentumcizojazyčný text smetí

Peripsimacizojazyčný text, superior cortex cuiuscumque fructuscizojazyčný text

Pedagogorumcizojazyčný text pěstúnóv

Negociumcizojazyčný text přě

Redigarcizojazyčný text nepoddám sě

7.cizojazyčný text

Ut vacetis oracionicizojazyčný text abyste sě připravili k modlení

Iniciamcizojazyčný text polékl

Facultatemcizojazyčný text snažnost

Obsecrandicizojazyčný text přisluchovati

9.cizojazyčný text

Circumducendicizojazyčný text voditi

Braviumcizojazyčný text odplatu

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).