[brněnský latinsko-český mamotrekt k Novému zákonu]

Archiv města Brna (Brno, Česká republika), sign. Svatojakubská knihovna, 34/42, 220v–229v. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

In agonecizojazyčný text v boji neb v sedání

10.cizojazyčný text

Prostraticizojazyčný text poraženi

Ab exterminatorecizojazyčný text od vyplenitele neb od zahubitele

12cizojazyčný text.cizojazyčný text

Ignobilioracizojazyčný text neušlechtělejšie

13.cizojazyčný text

Ambiciosacizojazyčný text žádostivá

14.cizojazyčný text

Barbaruscizojazyčný text nerozumen

Idyotecizojazyčný text hlúpého neb nedoučeného

15.cizojazyčný text

Abortivocizojazyčný text nedochódčeti

Primiciecizojazyčný text najprvé

Periclitamurcizojazyčný text hynemy

16.cizojazyčný text

Maranatacizojazyčný text to v den súdný

Secunda ad Corinthioscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Firmatcizojazyčný text posiluje

2.cizojazyčný text

Obiurgaciocizojazyčný text třesktánie

3.cizojazyčný text

Atramentocizojazyčný text črnidlem

Deformaturcizojazyčný text popsaná

Obtusicizojazyčný text zatmeni

4.cizojazyčný text

Abdicamuscizojazyčný text odřiekámy

Dedecoriscizojazyčný text hanby

Angustiamurcizojazyčný text nestýskámy

Apporiamurcizojazyčný text chudnemy

Destituimurcizojazyčný text nezůstáváme

Non contemplantibus nobiscizojazyčný text nemajíce zřiezenie

6.cizojazyčný text

In sedicionibuscizojazyčný text v nepřiezni

In longanimitatecizojazyčný text v dlúhočekání

Non fictacizojazyčný text neomylné

Patetcizojazyčný text otevřína

Convenciocizojazyčný text přirovnánie

7.cizojazyčný text

Refectuscizojazyčný text nasycen

8.cizojazyčný text

Ingeniumcizojazyčný text dómysl

9.cizojazyčný text

Ex habundanticizojazyčný text bez potřeby, z hojnosti

10.cizojazyčný text

Pertingendicizojazyčný text dotýkají sě

11.cizojazyčný text

Stipendiacizojazyčný text žoldy

Instanciacizojazyčný text ustavičná

12cizojazyčný text.cizojazyčný text

Impendamcizojazyčný text naložím neb nasadím

Estocizojazyčný text buď to

Ad Gallathascizojazyčný text

2.cizojazyčný text

Contulicizojazyčný text rozjímal

Contuleruntcizojazyčný text dali

Operatuscizojazyčný text pomáhal

3.cizojazyčný text

Fascinavitcizojazyčný text zmámil

4.cizojazyčný text

Sub tutoribuscizojazyčný text pod pěstúny

Actoribuscizojazyčný text obráncemi

Per allegoriamcizojazyčný text skrze podobenstvie

5.cizojazyčný text

Continericizojazyčný text obklíčeni býti

Massamcizojazyčný text těsto neb tělo

6.cizojazyčný text

Preocupatuscizojazyčný text osidlán

Catechisaturcizojazyčný text naučenie přijímá

Stigmatacizojazyčný text jiezvy

Ad Ephesioscizojazyčný text

1.cizojazyčný text

Gratificavitcizojazyčný text vzácny učinil

Instaurarecizojazyčný text obnoviti

2.cizojazyčný text

Maceriecizojazyčný text hráze

Condatcizojazyčný text sčinil

3.cizojazyčný text

Concorporalescizojazyčný text spuoluvtělení

Prefinicionemcizojazyčný text vyrčenie

Seculorumcizojazyčný text věků

4.cizojazyčný text

Captivitatemcizojazyčný text viežku neb vězenie

Fluctuantescizojazyčný text zmietajíce sě

Conpactumcizojazyčný text spojeno

Connexumcizojazyčný text svázáno

5.cizojazyčný text

Scurilitascizojazyčný text oplzlost

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).