Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

u věk a die vešček ľud: „Buď, buď.“

CVI.

Ps106,1 Skazujte sě hospodinu, nebo dobr, nebo u věky milosrdie jeho. Ps106,2 Řcěte nynie, jižto vykúpeni sú ot hospodina, jěžto vykúpil z ruky nepřietelské a z vlastí sebral jě, Ps106,3 ote vzchoda sluncě a západu, ot pólnoci a ot moře. Ps106,4 Blúdili sú na jednotě v suchosti, cěsty městského přiebytka nenalezli sú. Ps106,5 Lačnějúcí a žieznějúcí, dušě jich v nich zhynula jest. Ps106,6 I volali sú k hospodinu, kdyžto jě zamucováchu, a z jich potřěb vyprostil jě. Ps106,7 I svedl jě na cěstu pravú, aby šli u město přiebytka. Ps106,8 Zpoviedajte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,9 Nebo nasytil dušu jěšutnú a dušu lačnú nasytil dobrým. Ps106,10 Seďúcím ve tmách a v stieňu smrti, přěmožené v žebráčstvě a v železě. Ps106,11 Nebo rozdráždili sú mluvy božie a radu Návyššieho rozniedřili sú. Ps106,12 I poníženo jest v úsilích srdce jich a roznemocněli sú, ani byl, kto spomohl. Ps106,13 I volali sú k hospodinu, když jě smucováchu, a z jich nedostatkóv vysvobodil jě. Ps106,14 I vyvedl jě z temností a z stieně smrti a okovy jich zlámal. Ps106,15 Skazujte sě hospodinu milosrdie jeho a divy jeho synóm člověčím. Ps106,16 Nebo zetřěl vrata mosazná a závory železné zlámal. Ps106,17 Přijal jě z cěsty zlosti jich, ale pro své zlosti poníženi sú. Ps106,18 Všucku krḿu potupila jest dušě jich i přiblížili sú sě k vratóm smrti. Ps106,19 I volali sú k hospodinu, kdyžto sú zamucováni, a z potřěb jich vysvobodil jě. Ps106,20 Poslal slovo své i uzdravil jě i vyprostil jě ot zahynutie jich. Ps106,21 Zpoviedajte sě hospodinu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).