[Dalimilova kronika, rukopis vídeňský]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. NK Ser. nova 33, 1r–30v. Editoři Daňhelka, Jiří a kol., Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že chce ciesař v Čechách a u Moravě šest měst jmieti,

a pro to mě chce jieti?“

Páni vecěchu: „To dřéve jest nebývalo

ni sě nám jest ot kterého ciesařě to stalo.

Tiem ny chce porobiti.

Než to bude, dámy [sě]text doplněný editorem zbíti.

Když nemóžeš již z města vyníti,

slušieť sě hrdinsky jmieti.“

Ciesař posla po krále,

král přědeň přijide u mále.

Jiným sě káza přípravně jmieti

řka: „Inhed chcem domóv jěti!“

Když král k ciesařovi jdieše,

plny ulicě lidí oděných vidieše.

Král přěd ciesařě v komnatu jide,

Ojieř násilím za králem v komnatu vnide.

Ten v králově krzně obinut meč nesieše

a tajně u sebe nóž jmějieše.

Král ciesařě za obojěk jě

a, nóž k hrdlu přistavujě,

jě sě k ciesařovi mluviti

– tehdy Ojieř jě sě mečem krále brániti – :

„Ciesaři, nebo tobě tuto zabitu býti,

nebo mě tuto ubezpečiti,

abych já z země a z města volně mohl vyníti

a po vóli do mé země jíti.“

Ciesař musi všecko slíbiti

a, což královi líbo, to vše učiniti.

Král z města se čstí vynide

a tak do Čech přijide.

Král, pozvav Ojieřě hrdiny,

sstúpi jemu k dědině Bieliny.

Ojieř klánie a turnej do Čech přinese

a tiem chudobu v zemi vnese.

Od té doby jechu sě na turnejě jezditi

a neužitečné nravy činiti.

Jechu sě dětinných rúch a krovóv na koně krájěti,

aby sě dali v rozličném rúšě viděti.

Múdří sě jim rúháchu,

že s nich drahé krovy lotři trháchu.

A když budieše na užitečnú vojnu jěti,

nejmějiechu potřěby kde vzieti.

Neuměji toho věděti,

by mi kto ráčil pověděti,

proč Čechy za lidi stáchu,

když turnejě ni klánie znachu.

A když počěchu v turnej hráti,

tak za vilu počechu u boji státi.

Žeť jsú někteří dobří turnejníci,

jižť jsú u boji praví špatníci.

Všěm turnejníkóm toho jmene nedávaji,

a však já jich dosti znaji.

Pravie, by nynější lepší byli.

By mi ciesařě třikrát pobili,

až by puol třetieho tisícě prstenóv s zbitých rytieřóv rúk sněli,

tehdy by v svéj řěči pravdu jměli.

O královu Václavovu boji s Němci

Král Václav ščedrý ovšem bieše,

ale Němcě v zemi plodieše.

Pro to sě někteří páni proti králi vzdrastichu

a syna jeho Přěmysla proti jemu vzbudichu

léta ot porozenie Jezukrista milého

po tisíci po dvú stú po čtyrechdcát osmého.

Toho časa jeden šlechtic v zemi bieše,

ten Ctibor múdrá hlava slovieše.

Toho rady v zemi poslušno bieše,

a však často nemúdřě mluvieše

řka: „Já mohu i bohu radu dáti

a mohl by mne každý rád v svú radu pojímati.“

Opět řka: „Musil by bóh mnoho mysliti,

by mě mohl chuda učiniti.“

Ten knězě Přěmysla proti otci vzbudi

a ten prvý s svým synem Jarošem krále vzrudi.

I jě sě kněz měst dobývati

a svého otcě zlého hledati.

Všěcka země s knězem bieše,

král Boršě a Chvala a málo starých s sobú jmieše.

S těmi, jakž moha, sě bránieše,

ale kněz po zemi volně jezdieše.

Ti, již s knězem tehdy biechu,

ti Boršovi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).