[Dalimilova kronika, rukopis vídeňský]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. NK Ser. nova 33, 1r–30v. Editoři Daňhelka, Jiří a kol., Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zemi zváti.

A když mnieše, by kněžstvem byl jist,

posla do Domažlic list,

aby Němcě lesem do země pustili

Když to Vladislav vzvědě,

zemanóm takto povědě:

„Ó, ó, ó, nemóž to tak býti,

musí on sám do Němec jíti.“

Vladislav sě s zemany poradi,

Bořivoje s kněžstva opět ssadi.

I káza mu do Němec jíti

řka: „Báťo, ty nemóžeš bez nich býti.

Beřiž sě, báťo, na Rýn s nimi,

dobudeš ciesařstva sobě jimi!“

Řka: „Radějí smrt vizi všeho rodu svého

než potupu a hanbu jazyka přirozeného.“

O biskupově Heřmanově smrti

Biskup Heřman s světa snide,

neb přěd jeho smrtí hlas k němu přijide

řka: „Tys byl kázal židy krstíti!

Proč s sě přěpustil jim opět zžidoviti?

Bylo sě tobě zdí za právo posaditi

a tiemť bylo křesťanstva nehaniti.

Poď na súd přěd súdci pravého,

vydaj počet pastuší z bravu každého!“

S velikým pláčem s světa snide

a Silvester u biskupstvo vnide.

O prvém šlechetném Přěmyslovi

Tehdy také umřě kněz Vladislav,

po něm by knězem bratr jeho Soběslav.

Ten udatně Bavory pobi

a v Čechách mnoho Němcóv zbi.

Ciesař Lotr, chtě tehdy Němcóv pomstiti,

počě do Čech mocně jíti

řka: „Chci sě tiem oplatiti

i chci všecky Čechy zbíti.“

Když ciesař, žha a tepa, Chlumcě dojide,

český kněz zjevně sě s ním tu u boj snide.

Čechy za knězem jako lvové jdiechu

a svého knězě věrně střěžiechu.

Ot kněžích ran také jiskry jdiechu,

že jeho ne člověka, ale ďábla mniechu.

O vězních ni o kořisti nic netbáchu,

nebo nic jiného než jmene dobrého dobýváchu.

Tu Němcě hrdinsky pobichu,

ciesařě na bězě chopichu.

Biskupy a opaty jěchu […]text doplněný editorem

Biskupy a opaty pod helmy vodiechu,

neb Čechy takto mluviechu:

„Kletvy sě chovajte,

knězě sě nedotýkajte!

Jakž ste jich zejmali, tak jich nechajte

a sěna jim jiesti dosti dajte,

neb sú jiné zžehli a pobrali

po všiej zemi, kdež sú stali.“

Rádce jě veléchu zbíti,

kněz toho neda učiniti

řka: „Kteréž kniežě po přirození vschodí,

když jeho zabijí, mátě jeho druhé neurodí.

Ale kteréž kniežě volenie rodí,

toho kniežěcie smrt nemnoho škodí.

Neb někteří jich smrti žádají,

ti najviece, již k témuž čáku jmají.

Vězte, když volením knězem kde móže býti,

toho kniežěte nikte nemóž zbaviti.“

Česká rada tu řěč oblíbi

a ciesař to zemanóm zalíbi,

že zemi viec nechce škoditi,

ale českú čest chce ve všem ploditi.

Tehdy ciesař korunu zemi vráti

řka: „Netřěbať vám jie viec kupovati.“

Neb dřéve ciesař nechtěl koruny dáti,

ač ji musil přědraho kupovati.

Řka: „Znaji to, že krále móžete jmieti,

ale korunu musíte ote mne vzieti.“

Ten boj sě sta léta ot narozenie syna božieho

po tisíci po stu po čtyrech dcietech čtvrtého.

Toho léta Polené v zemi vnidechu,

Čechy jě bojem podjidechu.

Tu Polan mnoho zbichu

a polskú zemi poplenichu.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).