Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[16r]číslo strany rukopisuu přikázaní[64]přikázaní] původně patrně prſikazanyu, -u vyradováno, jež jsi kázal, Ps7,8 a sbor ľuda okľúčí tě, a protož[65]protož] p(ro) obtaženo černým inkoustem, propter hanc lat. u výsost vyníti[66]vyníti] regredere lat., Ps7,9 hospodin súdí ľudi. Suď mě, hospodine, podlé pravdy mé a podlé nevinnosti mé nade mnú. Ps7,10 Skoná sě zlost hřiešných a zpravíš pravého, zjadáš[67]zjadáš] scrutans lat. srdcě a ledví, bóh. Ps7,11 Pravá[68]Pravá] P- doplněno korektorem pomoc má ot hospodina, jenž zdrávy činíš[69]činíš] facit lat. pravého srdcě[70]pravého srdcě] rectos corde lat.. Ps7,12 Bóh súdcě pravý, mocný a pokojný, čili hněvati sě bude po všě dni? Ps7,13 Jedno[71]Jedno] Gendno rkp., první -n- vyradováno ač navráceni budete, meč svój vytrhl[72]vytrhl] vibrabit lat., vibravit var. a[73]a] navíc oproti lat. lučišče[74]lučišče] lucziſczie rkp. své napal a připravil je[75]je] gie rkp.. Ps7,14 A v něm připravil sudy smrti, střěly své horúcím[76]horúcím] ardentibus lat. (tj. abl. pl.) přičinil. Ps7,15 Aj zři, porodil nepravost i[77]i] navíc oproti lat., + et var. počal bolest i porodil zlost. Ps7,16 Propast otevřěl i vykopal ju i upadl v jámu, južto jest učinil. Ps7,17 Navrátí sě bolest jeho v hlavu jeho a u vrch jeho zlost jeho sstúpí. Ps7,18 Zpoviedati sě budu hospodinu podlé pravdy jeho a slaviti budu jmeni hospodina najvyšieho.

VIII.[78]VIII.] připsáno na okraji

Ps8,1[79]verš nepřeložen Ps8,2 Hospodine, hospodine náš, kak nádivné jest jmě tvé ve všie zemi! Nebo podvižena jest [16v]číslo strany rukopisuvelebnost tvá nad nebesa. Ps8,3 Z úst mládencóv[80]mládencóv] + et lactentium lat. skonal si chválu tvú[81]tvú] navíc oproti lat. pro nepřátely tvé, aby zkazil nepřietele a mstitele. Ps8,4 Nebo uzřu nebesa tvá, diela prstóv tvých, mesiec a hvězdy, jež jsi ty založil. Ps8,5 Co jest člověk, že pomníš ho, nebo syn člověčí, že navščěvuješ ho? Ps8,6 Pomenšils ho málem méně ot anjelóv, chvalú a čsťú koronoval si jej[82]jej] giey rkp. Ps8,7 i ustavil si jej na diela rukú tvú. Ps8,8 Všecko podložil si pod nohy jeho, ovcě i voly rozličné a[83]a] navíc oproti lat. také i dobytek polský, Ps8,9 ptáky nebeské a ryby morské, jež přěchodie stesky morské. Ps8,10 Hospodine, hospodine náš, kak naddivno jest jmě tvé ve všiej zemi!

[IX.]text doplněný editorem

Ps9,1[84]verš nepřeložen Ps9,2 Zpoviedati sě budu tobě, hospodine, ve všem srdcu mém, zvěstovati budu všeckny divy tvé. Ps9,3 Vzraduju sě a vzveseľu sě v tobě, vslav́u jmeni tvému, Návyšší[85]Návyšší] nawiſſe rkp.. Ps9,4 V obráceňú nepřietele mého zasě zemdlejú i zahynú ot obličějě tvého. Ps9,5 Nebo učinil si súd mój a mne dle[86]mne dle] causam meam lat., seděl si na súdě, jenž súdíš pravdu.

X
64přikázaní] původně patrně prſikazanyu, -u vyradováno
65protož] p(ro) obtaženo černým inkoustem, propter hanc lat.
66vyníti] regredere lat.
67zjadáš] scrutans lat.
68Pravá] P- doplněno korektorem
69činíš] facit lat.
70pravého srdcě] rectos corde lat.
71Jedno] Gendno rkp., první -n- vyradováno
72vytrhl] vibrabit lat., vibravit var.
73a] navíc oproti lat.
74lučišče] lucziſczie rkp.
75je] gie rkp.
76horúcím] ardentibus lat. (tj. abl. pl.)
77i] navíc oproti lat., + et var.
78VIII.] připsáno na okraji
79verš nepřeložen
80mládencóv] + et lactentium lat.
81tvú] navíc oproti lat.
82jej] giey rkp.
83a] navíc oproti lat.
84verš nepřeložen
85Návyšší] nawiſſe rkp.
86mne dle] causam meam lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).