Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[15r]číslo strany rukopisuPs5,11 Rov zjěvný[48]zjěvný] + est lat., nemá var. hrdlo jich, jazyky svými lestně činiechu, suď je, hospodine[49]hospodine] Deus lat.. Padnú[50]Padnú] Decidant lat. ot myšleních svých, podlé mnostvie nemilostí jich vyžeň jě, nebo sú tě dráždili, hospodine. Ps5,12 A veselte sě všickni, jižto úfajú v tě, věčně vzradujú sě i vzbydlíš v nich. A chváleni budú v tobě všickni, již milujú jmě tvé, Ps5,13 neb[51]neb] ne rkp. ty požehnáš pravému. Hospodine, jako štítem dobré vóle tvé korunoval jsi ny.

VI.[52]VI.] připsáno na okraji

Ps6,1[53]verš nepřeložen Ps6,2 Hospodine, v rozľúceňú tvém netreskci mne ani v hněvě tvém potupuj mne. Ps6,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo nemocen sem, uzdrav mě, hospodine, nebo zamúceny sú kosti mé. Ps6,4 A dušě smutna jest velmi, ale ty, hospodine, dokovad? Ps6,5 Obrať sě, hospodine[54]hospodine] + et lat., nemá var., vyprav dušu mú, zdráva mě učiň pro tvé milosirdenstvie. Ps6,6 Nebo nenie v smrti, kto by pomněl tě, a u pekle kto zpoviedati sě bude tobě? Ps6,7 Dělal sem ve vzdycháňú mém, umyju po všě noci lože mé, slzami mými posteľu mú [15v]číslo strany rukopisuopláču. Ps6,8 Smútilo sě jest ot roľúcenie[55]roľúcenie] mladší ruka opravuje nadepsáním z naroz- , táž ruka nadepisuje též prchlivosti oko mé, sstaral sem sě mezi všemi nepřátely mými. Ps6,9 Otejděte ote mne všickni, jižto děláte zlost, nebo uslyšal jest hospodin hlas pláčě mého. Ps6,10 Uslyšal jest hospodin prosbu mú, hospodin modlitvu mú přijal. Ps6,11 Styďte[56]Styďte] mladší rukou při okraji doplněno zapyřte sě i smútie sě[57]smútie sě] conturbentur lat. rychle všickni nepřietelé moji, obraťte sě[58]obraťte sě] obrate ſie rkp. a zapolejú sě[59]zapolejú sě] erubescant lat. velmě rúčě.

VII.[60]VII.] připsáno na okraji Žalma Davida

Ps7,1[61]verš nepřeložen Ps7,2 Hospodine bože mój, v tě sem úfal, zdráva mě učiň ze všěch stíhajúcích mě a zprosť mě, Ps7,3 někda[62]někda] chybně místo ne kda, srov. nequando lat. uchopí jako lev dušu mú, když nenie, kto by vykúpil ani kto by zdráva učinil. Ps7,4 Hospodine bože mój, ač sem učinil to, ač jest zlost v rukú mú, Ps7,5 ač sem navrátil oplacujúcím mně zlá, otpadnu mzdú ot nepřátel mých jěšuten. Ps7,6 Stíhaj nepřietel dušu mú a popadni ju[63]ju] navíc oproti lat., + eam var. a potlači v zemi život mój a chválu mú u prach vyveď. Ps7,7 Vstaň, hospodine, v hněvě tvém a povyš sě v krajinách nepřátel mých. A vstaň, hospodine bože mój,

X
48zjěvný] + est lat., nemá var.
49hospodine] Deus lat.
50Padnú] Decidant lat.
51neb] ne rkp.
52VI.] připsáno na okraji
53verš nepřeložen
54hospodine] + et lat., nemá var.
55roľúcenie] mladší ruka opravuje nadepsáním z naroz- , táž ruka nadepisuje též prchlivosti
56Styďte] mladší rukou při okraji doplněno zapyřte
57smútie sě] conturbentur lat.
58obraťte sě] obrate ſie rkp.
59zapolejú sě] erubescant lat.
60VII.] připsáno na okraji
61verš nepřeložen
62někda] chybně místo ne kda, srov. nequando lat.
63ju] navíc oproti lat., + eam var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).