Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[14r]číslo strany rukopisuchvála má a povyšujúcí hlavy mé. Ps3,5 Hlasem mým k hospodinu volal sem i uslyšal mě s hory svaté své. Ps3,6 Já spách a dřiemal sem i vstach, nebo hospodin přijal mě. Ps3,7 Nebáti sě budu tisúcě[27]tisúcě] tyuſiucie rkp. ľuda okľučících mě. Vstaň, hospodine, zdráva mě učiň, bože mój! Ps3,8 Nebo ty pobil si všeckny protiv́úcie mně bez viny, zuby hřiešných zetřěl si. Ps3,9 Božie jest zdravie a nad ľudem tvým požehnánie tvé.

IIII.[28]IIII.] připsáno na okraji

Ps4,1[29]verš nepřeložen Ps4,2 Když vzývách, uslyšal mě jest bóh[30]vzývách … bóh] na razuře mladším písmem pravdy mé, v zámutcě prodlil jsi mi. Smiluj sě nade mnú a uslyš modlitvu mú. Ps4,3 Synové člověčí, dokovad těžkého srdcě? I co milujete jěšutnost a hledáte lži? Ps4,4 A vězte to, nebo vzdivil hospodin svatého svého, hospodin uslyší mě, když vzvolaju k němu. Ps4,5 Hněvajte sě a neroďte hřěšiti, jež diete v srdcích vašich, a[31]a] navíc oproti lat., + et var. v tajemniciech[32]tajemniciech] tagiemnyciech rkp. vašiech trapte sě[33]trapte sě] trapme rkp.. Ps4,6 Obětujte obět pravdy a úfajte v hospodině. Mnozí dějú: „Kto pokáže nám dobré?“ Ps4,7 Znamenána jest nad námi svě[14v]číslo strany rukopisutlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v srdce[34]srdce] ſrdcie rkp. mé. Ps4,8 Ot ovoce rži[35]rži] rz rkp., frumenti lat., vína a olejě[36]olejě] + sui lat. rozmnoženi sú. Ps4,9 U pokoju v témž usnu a otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, znamenitě v naději ustavil si mě.

V.[37]V.] připsáno na okraji

Ps5,1[38]verš nepřeložen Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, urozuměj voláňú mému. Ps5,3 Urozuměj hlasu modlitvy mé, kráľu mój a bože mój! Ps5,4 Nebo k tobě vzmodľu sě, hospodine, ráno uslyš[39]uslyš] exaudies lat. hlas mój. Ps5,5 Ráno nastoju tobě a uzřu, nebo bóh nechce zlosti ty jsi. Ps5,6 Ani bydliti bude podlé tebe zlostivý, ani ostane nepravý[40]ostane nepravý] permanebunt iniusti lat. [přěd]text doplněný editorem[41]přěd] ante lat. očima tvýma. Ps5,7 Nenáviděl si všěch, jižto činie zlost, zatratíš všeckny, jižto mluvie lež. Mužě krví a lestného nenávidí[42]nenávidí] abominabitur lat. hospodin. Ps5,8 Ale já u mnoství[43]mnoství] původně mnoſtwiu, -u následně vyradováno milosirdie tvého vejdu v dóm tvój, vzmodľu sě k kostelu svatému tvému v tvéj bázni. Ps5,9 Hospodine, vyveď mě v tvéj pravdě, pro nepřátely mé zprav v obezřění[44]obezřění] původně obezrſienyu, -u následně vyradováno mém[45]mém] tuo lat. cěstu tvú[46]tvú] meam lat.. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, srdce[47]srdce] ſrdcie rkp. jich ješutné jest.

X
27tisúcě] tyuſiucie rkp.
28IIII.] připsáno na okraji
29verš nepřeložen
30vzývách … bóh] na razuře mladším písmem
31a] navíc oproti lat., + et var.
32tajemniciech] tagiemnyciech rkp.
33trapte sě] trapme rkp.
34srdce] ſrdcie rkp.
35rži] rz rkp., frumenti lat.
36olejě] + sui lat.
37V.] připsáno na okraji
38verš nepřeložen
39uslyš] exaudies lat.
40ostane nepravý] permanebunt iniusti lat.
41přěd] ante lat.
42nenávidí] abominabitur lat.
43mnoství] původně mnoſtwiu, -u následně vyradováno
44obezřění] původně obezrſienyu, -u následně vyradováno
45mém] tuo lat.
46tvú] meam lat.
47srdce] ſrdcie rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).