Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<346347348349350351352353354>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[350]číslo strany tiskuNovotvary podle V. 1ᵃ tesaj atd.: na př. nehybay mne ŽWittb. 35, 12, napiſay Trist. 145, nehibaite mnú ŽKlem. 35, 12, kolebayte sě Pror. Isa. 29, 4, neſtyſkayte sobě ML. 61ᵇ atd., tesej, tesejte Us. (vedle teš, tešte).

Imperfektum tesách atd., proti stsl. tešaachъ atd., v. § 26 č. 1, b). Na př. dichah t. j. dýchách anhelabam Greg., oraſſe muž veliký DalC. 5, (Soběslav Němce) k sobě přivésti kazaſſe a nos jemu urzyezaſſe t. 67, mazaſſe Pass. 334, Judáš wrtraſſe Krist. 75ᵃ, zehraſſe zástup Štít. ř. 115ᵃ, pacholíčky (du. nom.) žalostně plakásta DalJ. 56, wrtrachu susurrabant ŽKlem. 40, 7 atd. – O novotvaru sopciech, dým z nich (býkův) ſopcieſſe Troj. 26ᵇ, v. § 26 č. 1, 6).

Aorist tesach atd., psl. tesachъ atd. Na př. otazach jie ŠtítMus. 13ᵇ, ſkaſa t. j. zkáza intimavit Greg., ptáček na zemi sě svaliv i zmyſa Pass. 314, (Marcellus) sv. Petru sě przikaza t. 297, (dva učedlníky) sv. Petru sě przikazaſta t. 289, sv. Petru sě przikazachom t., rytieři na ňem toho potazachu Kat. v. 2597 atd.

Tvaryjmenné.

a) Infinitiv tesati atd., psl. tesati. Na př. miſſati tabescere ŽKlem. 104ᵃ atd., tesati Us. Místo -ti bývá -t a dial. , -ci atd., jako v § 58 a). – Inf. dvouslabičný je dlouhý -áti: psáti, lháti atp., vedle trojslab. napsati, vy-lhati atd., a ovšem také psát, lhát atp. proti na-psat, vy-lhat atd., srov. § 31 č. 5; dial. odchylka: poslát chodHan. 29, t. 234, nehumím to vypsát t. 236, vlivem příslušných tvarů jednoduchých a dlouhých.

b) Supinum tesat, psl. tesatъ. Na př. tělo, jehož mazat přišla Hrad. 41ᵃ, ona k rovu jde plakat Krist. 73ᵇ, (Abraham) přišel plakat jie (ženy) Tkadl. 29ᵇ, (apoštolové) sú sě rozešli kazat ŠtítMus. 58ᵇ, šel pyſat CisMus. Rozb. 188, šel orat t. 187 atd.

c) Participium -nt: tešě, ze staršího teša, a tešúc-, -iúc-, -íc-, z psl. tešę a tešątj-. Na př. viesĭe cěpy Jid. 102, tyezye sě Pass. 303, tebe tiezuczy Hrad. 44ᵇ, (žena) byla jako ze sna wzdy̆ſſiuczi Jid. 160, vieru kazucze Kat. v. 1989, sě potyezyucze AlxV. 2137, lzijcz na tě Štít. uč. 45ᵇ, wzdyſſijcz a ſtonijcz Štít. ř. 70ᵃ, pleeſſijcz nohami t. 37ᵃ, abychom trpěli newrtrzijcz t. 148ᵇ atd., teše, tešíc- Us.; dial. píša, ořa BartD. 1, 26 (zlin.) a j., tešúc slc. – Novotv. tesaje, -íc: wzdychagie Hrad. 22ᵇ, dychagycze Modl. 31ᵃ, hybagicz Ol. Jud. 13, 6, hlodagicze Comest. 83ᵇ, nekolebagicze ſe Chelč. 175ᵇ atd., tesaje, -íc. Us. – O novotvarých adjektivech -ijící, plačijící, treskcijící atp., v. § 35 č. 12.

d) Participium -mъ, v č. nedoloženo.

e) Participium -lъ: tesal, -a atd., psl. tesalъ, -a atd., jako při vz. V. 1ᵃ v § 147, e),

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).