Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<326327328329330331332333334>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

plavati. Praes. plavaju, -ám atd., stsl. plavają: ten jenž plawaa natans Pror. Isa. 25, 11, plawagy na moři Alb. 81ᵇ atd.; novotv. plavu atd.: ryby prziplawu Mand. 60ᵃ, (ryby) preč plawu t., plavu, -eš Us.

úfati. Praes. úfaju atd., novotv. dial. úfu: zúfu, v. zde napřed.

dýmati. Praes. dýmám atd. Us.; dýmu, -eš Us., dymess conflas Veleš.

klamati. Praes. klamaju, -ám atd.: já oklamam Kladr. 2. Par. 18, 20, Ben. tamt., sám sebú klamaſſ Pulk. 75ᵃ, on klama Ol. Pror. 3, 34 atd.; novotv. klamu atd. Us. Impt. klamaj atd.: neklamey bohem ŠtítJes. 15ᵇ atd., neklamejme se Us.; novotv. klam, neklam se, neklamte se Us.

lámati. Praes. lámaju, -ám atd.: všěcky rohy zlamayu confringam ŽWittb. 74, 11, zlamaſſ confringes t. 17, 39, zlamas ŽKlem. 2, 9, zlama lučišče t. 45, 10, zlama conſringet ŽWittb. 28, 5, (dna) kosti lama ChelčP. 44ᵇ, lamagij tamt.; novotv. lámu, -i atd.: (já) zlámi huol Ben. Lev. 26, 26, złámi hůl Br. Ezech. 4, 16, lidi zlameſſ ŽPod. 55, 8, zlame t. 28, 5, t. 57, 7, vlny mnoho lodí lamy Mill. 101ᵇ, kamenie jenž lamy ze skály t. 71ᵃ, když połámj ratolesti Br. Jer. 11, 16 atd., lámu, lámeš, lámou Us. Impt. lámaj atd.: zlamaymy okovy dirumpamus ŽWittb. 2, 3 atd.; novotv. lam atd.: o to hlavy nelam Vel. Jg. a Us. Part. lámajě: adj. hlas lamayuczi ŽWittb. 28, 5 atd., lámaje Us.; novotv. lámě: (vietr) skalé lámie conterens petras Ben. 3. Reg. 19, 11. –

O kolísání jiných sloves, s kmenovou souhláskou jakoukoliv, je řeč na svých místech jinde, zvláště při vz. V. 2.

lᵇ sázěti, sázěju.

Tvary vzoru tohoto jsou

praesens indik.:

sg. 1. sázěju, -i; sáziem

2. sázieš

3. sázie

du. 1. sázievě, -va

2. sázieta

3. sázieta

-zě-, -zie- ze staršího -ȥá-;

pl. 1. sáziem, -me, -my

2. sáziete

3. sázějú, ,

imperativ:

sg. 1. –

2. 3. sázěj

-zěj- ze staršího -ȥaj-;

du. 1. sázějvě, -va

2. 3. sázějta

pl. 1. sázejme, -my

2. 3. sázějte,

imperfektum:

sg. 1. sáziech

2. sázieše

3. sázieše

-zie- ze staršího -ȥá- ;

du. 1. sáziechově, -va

2. sáziešta, -sta

3. sáziešta, -sta

pl. 1. sáziechom, -me, -my

2. sáziešte, -ste

3. sáziechu,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).