[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<16v17r17v18r18v19r19v20r20v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

zákon[18v]číslo strany rukopisuných nebo s nimi skutek majícieho. A jestliže by viece dolcóv bylo na té čáře, znamenie jest bolesti v ledví. A jestliže by byla zrna bledá a skúly vycházely by z těch dolcóv, znamenie jest bolesti ženám v údě lože a mužóm v třieslech. Ne tak, aby to trpěli skutečně, ale že sú dosti mnoho k tomu zpuosobeni. Opět ta čára jdúci málo hluboká a úzká a ne spolu držená, rozdělená na mnohé strany, bledá a hrbovatá ukazuje zpětnú věc dobré čáry a spolu držené, o kteréžto řečeno[ae]řečeno] rzieczeno jest dřieve. A má mieti mnohé tajné věci zlé, jakožto u břiše a v stranách dolních.

O čarách, kteréž bývají nalezeny na horách prstuov

Když jest pověděno o čarách najprvnějších, již má býti pověděno o všech zvláštních, keréž mohú nalezeny býti na horách prstuov. Jestliže by na hoře ukazače byly napřieč čáry rovné, od sebe stojiece tak, aby žádná nepřiečila jich na dlúhost, znamenie jest pravdy a naplněnie slibu. A to také znamenává čára hluboká, jestli byla jiná, ale aby čáry spojeny byly. A jestliže by kerá čára zpřiečila je, znamenává zpětnost. Kříž na hoře ukazače nalezený znamenie jest cti a duostojenstvie podlé stavu svého. A jestliže by [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[4]obrázek nalezeno bylo, ukazuje urozenú osobu a že by měl mieti najvyšší[af]najvyšší] naywuſſi stav podlé položenie svého. Takéž jestliže by štít položen byl z těch čar, znamenie jest cti. Opět dvě čáře, sstupujíce od stolnie přes to miesto k prostřední přirozené, znamenávají nemoc budúcí, jestliže by byly červené. Ale jestliže by byly bledé, znamenávají nemoc minulú a starú. Opět jestliže tu jest taková zpuosoba [#]obrázek nebo jiný grafický prvek[5]obrázek, znamenie jest bláznovstvie a zlé hlavy. A jestliže by od stol[19r]číslo strany rukopisunie

X
aeřečeno] rzieczeno
afnajvyšší] naywuſſi
4obrázek
5obrázek
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).