[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

malý[2r]číslo strany rukopisumi i velikými, i protož chtie na těchto knihách učiti všecky, kteříž k súdóm slušejí, kterak oni každú věc zprávně súditi mají po boží vuoli, jakožto mnohý svatý člověk, kterýž v starém zákoně nebo v novém sú rychtáři i súdce byli a tak jsú súdili, až sú skrze to věčnú radost obséhli. Ktož také jinak súditi bude, nežli tyto kniehy učie, to má věděti, že se bude nad ním hněvivě buoh mstíti a jej súditi v súdný den. Když již buoh miera i pokoje {O dvú mečú Kap. I.}marginální přípisek mladší rukou ostavil jest dva meče zde na zemi, tehdy, když do nebe vstúpil, na obranu křesťanství tu oba poručil svatému Petru, jeden k světskému súdu a druhý k duchovniemu súdu. Svěckého meče súdu podává papež ciesařovi, ale duchovní, ten jest papežovi dán, aby tiem súdil. Papežovi jest ustaven určený čas súditi na plachém koni, a ciesař jmá papežovi střmene podržeti, aby se sedlo nepodvrtlo. Tiem se znamenává, že ktož se papežovi protiví, jehož on nemóž duchovním právem i súdem přinutiti, toho má ciesař a svěcká kniežata i súdce připuditi svěckú mocí, a to tiemto činem: kdy jest který člověk v kletbě šest nedělí a den, tehdy jej jmá světský rychtář neb súdce vypověděti, a kteříž by byli otpověděni šest neděl a den, toho mají duchovní kléti, to právo jest ustavil svatý Silvester papež a král Konstantinus, svaté Heleny syn, ješto s[va]text doplněný editorem[9]poškozený rkp kříž nalezla, ta dva jsta to práva ustavila a jiných práv velikú čest na těchto knihách a také, aby křesťanský člověk k svému přišel a třikrát do roka súdných práv hledal. A kterýž jest v jedenmezcietma letech v stáří, ten má súdu a práv hledati v biskupství, v němžto bydlí a nebo v tom rychtářstvie, jenž to sbožie jmá.

{O svobodných trojích lidech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jedni slovú vždy svobodní, to sú svobodní páni, jakožto kniežata, jenžto jiného svobodného u manství jmají, druzí sú prostřední svobodní, to jsú těch vysokých svobodných manové, třetí jsú sedláci, jenžto sú svobodní zemané; ti každí jmají zvláštie práva, jakož potom to ohlášeno bude.

{O rychtářích a jich poslech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kde rychtářství jest, tu má jeden biřic býti neb viec, nežli jednú má rychtářóv súd zapoviedán býti. Někde jest obyčej, že zapoviedají třikrát súd, někde

X
9poškozený rkp
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).