[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

malými i velikými, i protož chtie na těchto knihách učiti všecky, kteříž k súdóm slušejí, kterak oni každú věc zprávně súditi mají po boží vuoli, jakožto mnohý svatý člověk, kterýž v starém zákoně nebo v novém sú rychtáři i súdce byli a tak jsú súdili, až sú skrze to věčnú radost obséhli. Ktož také jinak súditi bude, nežli tyto kniehy učie, to má věděti, že se bude nad ním hněvivě buoh mstíti a jej súditi v súdný den. Když již buoh miera i pokoje {O dvú mečú Kap. I.}marginální přípisek mladší rukou ostavil jest dva meče zde na zemi, tehdy, když do nebe vstúpil, na obranu křesťanství tu oba poručil svatému Petru, jeden k světskému súdu a druhý k duchovniemu súdu. Svěckého meče súdu podává papež ciesařovi, ale duchovní, ten jest papežovi dán, aby tiem súdil. Papežovi jest ustaven určený čas súditi na plachém koni, a ciesař jmá papežovi střmene podržeti, aby se sedlo nepodvrtlo. Tiem se znamenává, že ktož se papežovi protiví, jehož on nemóž duchovním právem i súdem přinutiti, toho má ciesař a svěcká kniežata i súdce připuditi svěckú mocí, a to tiemto činem: kdy jest který člověk v kletbě šest nedělí a den, tehdy jej jmá světský rychtář neb súdce vypověděti, a kteříž by byli otpověděni šest neděl a den, toho mají duchovní kléti, to právo jest ustavil svatý Silvester papež a král Konstantinus, svaté Heleny syn, ješto s[va]text doplněný editoremtý kříž nalezla, ta dva jsta to práva ustavila a jiných práv velikú čest na těchto knihách a také, aby křesťanský člověk k svému přišel a třikrát do roka súdných práv hledal. A kterýž jest v jedenmezcietma letech v stáří, ten má súdu a práv hledati v biskupství, v němžto bydlí a nebo v tom rychtářstvie, jenž to sbožie jmá.

{O svobodných trojích lidech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jedni slovú vždy svobodní, to sú svobodní páni, jakožto kniežata, jenžto jiného svobodného u manství jmají, druzí sú prostřední svobodní, to jsú těch vysokých svobodných manové, třetí jsú sedláci, jenžto sú svobodní zemané; ti každí jmají zvláštie práva, jakož potom to ohlášeno bude.

{O rychtářích a jich poslech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Kde rychtářství jest, tu má jeden biřic býti neb viec, nežli jednú má rychtářóv súd zapoviedán býti. Někde jest obyčej, že zapoviedají třikrát súd, někde

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).