[Právní sborník Krameriův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V C 9, 1r–88v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<86v87r87v88r88v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[88v]číslo strany rukopisumá vší mocí, křivě což on za tiem škody vezme, to jemu pán má všeckno zaplatiti, když on ulíčiti muož svú přísahú, zač jest zbožie stálo. Pakli pán pójčí viece z kterého zbožie nežli v něm má, man má pána upomenúti, aby jemu to zbožie nahradil, jehož jest v tomto zboží nenalezl, a to má pán s právem učiniti, jakož jemu prvé zbožie prázdno bude.

Jmá li man k manství od svého pána, což pět šilinkóv platí, ten nemuož řečníkem býti u manských právech ani svěckých ani práv muož nalézati ani zamietati. On má přinajmenšiem jeden funt platu z té země peněz jmieti nebo puol lána, ješto by tolik platilo, neb viece. Tehdy on muož svědek býti řečník, i práva muož nalézati, jako jest napřed psáno. Amen.

Finito libro sit laus et gloria Cristo posco laboris finis adest operis mercedem.cizojazyčný text

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).