Chocenský, Jan Berka: O krve pouštění žílami i baňkami…

Praha: Pštros, Mikuláš, 1597. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 39, A1r–C2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
[A1r]číslo strany rukopisu

O krve pouštění žílami i baňkami spis z mnohých učitelův a doktorů životních sebraný každému, kdož miluje své zdraví, těchto časův velmi potřebný. Nyní vnově vytištěný a zkorygovaný. Léta M. D. XCVII.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[1]obrázek sedící osoby, jíž dvě osoby pouští z paže krev

[A1v]číslo strany rukopisu

Předmluva

Poněvadž vedlé učených a zkušených hvězdářův to se zřetedlně nachází[2]nachází: nacházy, že rozličné ani neslejchané nemoci tato léta přicházejí a čím[3]čím: čim dále tíže na lidi přicházeti budou, původ svůj jak z povětří nakaždého, tak i z života a obcování neřádného a nestřídmého berouce a tudy mnohé lidi k smrti nenadálé rychle přivozujíce. To vše prohledše, zdálo[4]zdálo: zdalo se z potřeby knížku[5]knížku: Knižku tuto o pouštění krve k těm časům opětovati, kteráž na onen čas léta páně 1538. z té příčiny také vytištěna byla, neb jest k rozličným nemocem i morním bolestem znáti velmi užitečná. Jakož kdo čísti budeš o tom, pravdu s zkušením, přišla-li by toho potřeba, skutečnou shledáš. Dejž pán bůh s prospěchem tvým.

[A2r]číslo strany rukopisu

Spis tento ukazuje, kterému přirození krev pouštěti náleží a v které potřebě, také kterého času, a při vypuštění krve rozsouzení buďto nemocí, nebo zdraví, jakž způsob ji ukazovati bude, to vše níže pořádně se pokládá.

Krve pouštění nic jiného není, jediné zbytečnost jí[6]: gi z těla vedlé potřeby vytažení. Tak smejšlí Avicena, že krev bývá s jinýni vlhkostmi smíšená v žilách i za koží. A přichází k porušení z příčin mnohých, odkudž těžkosti přicházejí na člověka. A to Galenus i jiní lékaři[7]lékaři: Lékařij pokládají za zdraví – umenšení jí[8]: gi v čas slušný, zvláště potřeby.

Oužitky pak tyto krev vypuštěna činí: mysl člověka obveseluje, pamět napravuje, smysly zlepšuje, to jest zrak osvětluje, sluch uší napravuje, řeč činí libou, neduhy v člověku ruší a je rozptyluje, čerstvost dává tělu

X
2nachází: nacházy
3čím: čim
4zdálo: zdalo
5knížku: Knižku
6: gi
7lékaři: Lékařij
8: gi
1obrázek sedící osoby, jíž dvě osoby pouští z paže krev
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).