Chocenský, Jan Berka: O krve pouštění žílami i baňkami…

Praha: Pštros, Mikuláš, 1597. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 39, A1r–C2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[A2v]číslo strany rukopisui posilnění. A v dobrém způsobu člověka zachovává.

Krve pouštění z žíl těmto se zbraňuje: v dětinském věku jako dvanácti let nedošlým za příčinou mdlého jich přirození. Ačkoli Averoes na dítěti ve třech letech prospěch ukazuje pouštěním krve, však pochybuje o jeho zdraví, toho odvážil[9]odvážil: odwažil se. A to učiniti může každý v takovém způsobu. Opět není bezpečné pouštěti lidem starým, kteří k létu šedesátému[10]šedesátému: Sſedeſatému jdou, neb ti pouštěním krve horkost přirozenou z oudů vytahují až do umdlení, odkudž častokrát náhle mnozí umírají. Těm také není dobře lidem, ješto jsou suchého a ušlechtilého, tenkého přirození, mdlým, nezvyklým, opět kdož žaludka jsou tvrdého a suchého. Také pracným, lekavým, ženám těhotným. Těm všem užitečné není. Ale místo žíl baňkami aneb počištěním[11]počištěním: počiſſtienim sluší opravovati jich přirození.

Lidem těmto vedlé jich přirození jest krve žílami pouštění velmi [A3r]číslo strany rukopisuužitečně v čas potřeby. Mladým, čtrnácte let došlým, silným, zvyklým, nepracovitým, obžerným, zahálčivým, vše věku prostředního až do let padesáti, zvláště pak krevným a pěnokrevným Avicena schvaluje, ješto žíly hojné mají a prostranné a někdy v žílách zevření krve s jinými vlhkostmi obávají se.

Jiným pak, jako vodokrevným, kalokrevným, ne tak býti praví požitečné, neb jich horkosti přirozené pouštěním krve umenšuje se, v níž jest života stolice, však v pilné a náhlé potřebě s radou lékaře k rozvážení připouští se.

Čas k pouštění krve ten rozdílný

Čas v potřebě náhlé[12]náhlé: náhle a čas v vůli svobodné

Čas potřeby náhlé[13]náhlé: nahlé ten jest, komu nastává nebezpečenství, jakož se přihází v nemocech podezřelých, které brzo člověka usmrcují, buďto hlízy[14]hlízy: hlizy v hrdle i jinde, kde koli bývají na těle škodlivé. Opět zimnice i jiné nemoci podezřelé. V ten čas krev se pouští bez rozdílu v které koli stránce[15]stránce: ſtrance roku, dne i hodiny bez vejminky. Trefilo-li by se

X
9odvážil: odwažil
10šedesátému: Sſedeſatému
11počištěním: počiſſtienim
12náhlé: náhle
13náhlé: nahlé
14hlízy: hlizy
15stránce: ſtrance
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).