Chocenský, Jan Berka: O krve pouštění žílami i baňkami…

Praha: Pštros, Mikuláš, 1597. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 39, A1r–C2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

nešto[C2r]číslo strany rukopisuvicím i mnohé v kloubích mokrosti. Baňka posazená prostřed nohy nad prsty, ta příhbí[104]příhbí: přihbj opravuje v hleznách a votok okolo roztrhuje, křeč mdlí v prstech, byl-li by z vlhkostí studených pošlý.

Obecné naučení

Po pouštění obojím, žílami i baňkami, sluší odpočinutí míti, práce těžké, myšlení zbytečného, hněvu také se vystříhati, zimy přílišné[105]přílišné: přiliſſné, horka, cesty do ustání, snu velikého, obžerstva, opilství, ale ve všem střídmost zachovati, toť ku pomoci bude tvému zdraví a k užitku velikému, jehož žádostivý budeš-li.

Vytištěno v Starém Městě pražském u Mikuláše Pštrosa. A dokonáno tu sobotu před Sv. Duchem. Léta M. D. XCVII.

X
104příhbí: přihbj
105přílišné: přiliſſné
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).