Chocenský, Jan Berka: O krve pouštění žílami i baňkami…

Praha: Pštros, Mikuláš, 1597. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 39, A1r–C2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

[A4v]číslo strany rukopisuBejk k hrdlu, Bliženci[22]Bliženci: Bližency k ramenům. A tak pořádně vše níže, jakž figůra tato ukazuje:

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[23]obrázek muže, kolem něhož jsou umístěny symboly zastupující jednotlivá znamení vztažené k částem těla a jeho orgánům

Před pouštěním krve toto jest znáti slušné, aby z toho oudu nepouštěl krve, k kterému znamení nebeské má v ten den zření své. A měsíc, ješto by byl pod ním[24]ním: nim okršlkem svým, jako u příkladu pod Skopcem byl-li by, tehdy ten den z hlavy ne[A5r]číslo strany rukopisupouštěj. Pakli by byl pod Bejkem, tehdy z hrdla. A tak o jiných pořád dvanácti znameních rozuměj. Neb jinák učinil-li by, vpravdě tvé pouštění bylo by nebezpečné a zmařené z mnohé příčiny.

Též před pouštěním krve znáti jest potřebné, jestliže jsi pokrmův a nápojův užíval nestřídmě toho času tak, že by i ještě z vlhkostí hrubých obtížení měl na svém přirození, tehdy před některým dnem prvé, než žílu dáš zatíti, půjdeš do lázně[25]lázně: Lazně, neb jest užitečné ku pomoci té, aby tou horkostí v tvém přirození ztenčely vlhkosti. Pakli by byl k tomu způsobný, přijmi místo lázně[26]lázně: Lazně skrovné počištění. Pak v den jasný s naučením předloženým dej žílu zatíti sobě. Též toto před pouštěním krve náleží, aby činil: hnutí povlovné pro krve zahření a pro vyjití z žíly hotové a spěšné. Opět to také znamenej: po smilství, ani po práci veliké, ani po ustání cesty, ihned krve nepouštěj, jinák učinil-li by, prospěchu při zdraví nenabyl by.

O puštědlníku

X
22Bliženci: Bližency
24ním: nim
25lázně: Lazně
26lázně: Lazně
23obrázek muže, kolem něhož jsou umístěny symboly zastupující jednotlivá znamení vztažené k částem těla a jeho orgánům
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).