[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[22v]číslo strany rukopisutehdyť tiem méně hnojiti bude, a někteříť ji také dělají s vepřovým sádlem a přičínějí k ní másla nepřepuštěného, ale tať velmi hnojí.

Mast celicé

Takto máš dělati mast celicí, kterážto každú ránu namiesto zavře i vyhojí. Vezmi zanykl, husí nožku, celník, bukvici, nátržník, starček, jitrocel, řebříček, a to jediné kořenie, ale nic trávy, pak zsekejž to drobně a potom ztluc u moždieři, což nejlépe budeš moci, s starým sádlem vymočeným, a nechej toho spolu hníti, dokud chceš. Pakli chceš, muožeš ihned vařiti, pak, kdyžť se zdáti bude, zvař ji dobře a zcedě[v]zcedě] zſcedie schovej do času, a potom, vezma tu mast, [23r]číslo strany rukopisui vložiž ji v kotlík a rozpusť ji poznenáhlu. Potom přičiň pryskyřice čisté a vosku nového a voleje dřevěného a nechajť to pozevře spolu, pak procediž to čistě do vrhle, a tepruv vezma prach tlučený z semene řeckého a bielé kadidlo a mastix a myrru, i vespiž ty prachy v tu mast a miešej dobře, ať se nesrazie, ažť prochladne. Pak, vezma trdlo, i tiehniž tu mast, což nejlépe budeš moci[5]„moci“ dopsáno touž rukou nad řádkem, ať se ty prachové v ní smiesie, a vezma některý bielek z vejce, vraz v ni, a vždy tři, ažť zmisí, a chceš li, přidej k ní kafru, neboť se k každé masti velmi dobře hodí, a potom ji schovej u pušku, ať nez[23v]číslo strany rukopisuvětrá. A tať se mast hodí na všeckny rány sečené i bodené, kteréž kolivěk na člověčiem životě jsú vodevřené, neboť pod tú mastí žádná rána ani oteče, ani se k ní co přivrže, ani mrtvé maso ruosti bude, ani se pod ní rána zapálí, ale hojíť se pod ní každá rána beze všie bolesti čitedlné a nenie jí rovné mezi všemi mastmi jinými.

Celicé

Mast celicie a velmi rychlá k hojení takto se dělá: Vezmi čistú pryskyřici a moč ji devět dní v čisté vodě prúdové, pak, slije tu vodu doluov, i vypeřiž ji čistě novú vodú a ponech jie státi na slunci, ať vosákne, [24r]číslo strany rukopisupak vraziž v ni některý bielek z vejce, pak vezmi síry na prach tlučené, tolikéž jako té pryskyřice, a loje jelenieho tolikéž a sádla starého vymočeného a volej lněný nebo dřevěný, i vařiž to spolu za chvíli, a potom přidej k ní voleje z vajec páleného a plajvajsu, cožť se zdáti bude[w]bude] budu, pak ztiehniž ji dobře a schovej. A tať mast bude celecí, velmi rychlá, což jí mazati budeš, a sušíť náramně všeckny věci.

Mast celicie

Mast převýborná, kterážto hojí rány u převelmi krátkém času a nedopustí žádnému zlému masu v té ráně ruosti a jest mast jistá a skušená, a tať se takto dělá: Vezmi lejna

X
vzcedě] zſcedie
wbude] budu
5„moci“ dopsáno touž rukou nad řádkem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).