[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[19r]číslo strany rukopisutehdy řiekej jemu nad ranú po třikrát tato slova, a to při prvniem vázaní, a potom vždy než jedinú. A tať se slova takto vykládají: „Trpěl pán Kristus na zemi, smucovali se anjelé na nebi, milostivý pane, pro tvých svatých pět ran račiž zhojiti šestú, beze všech otokuov, beze všech bolestí, beze všech přivržených věcí. Ve jméno † Otce, i Syna † i Ducha † svatého.“ A to řiekej po třikrát a po třetie tepruv rci: amen. Pak, vezma čisté víno, i vymejž mu jím tu ránu dobře, a vomoče čistú vlnu v dřevěném voleji, i položiž mu to na tu ránu. A tak jen muožeš hojiti až do konce beze v[19v]číslo strany rukopisušech mastí, jediné jemu dobrý traňk k tomu dávaje, a chceš li, ať by se nic k té ráně nepřivrhlo, řiekej nad ní po třikrát při prvniem vázaní tato slova, a potom než vždy jedinú, a řka takto, když ránu ohleduješ nebo zavazuješ: „Viec božie milosti nežli této bolesti, pane Jezukriste, ve jméno tvých svatých božích ran pěti, račiž zahojiti tuto šestú, bez přímětuov[n]přímětuov] prziemyetuow, bez otokuov, bez bolestí i beze všech přivržených věcí. Ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého, amen.“ A to muožeš při každé ráně řiekati, a nepřivržeť se k nižádné ráně nic zlého.

[20r]číslo strany rukopisu

Tuto se vypisují slova a žehnánie, kterýmiž jest pan Léskovec a Vlchovec[4]snad chybný zápis všeliké rány hojil, a ty se vykládají takto: Když přídeš po nejprvé k raněnému, řiekej jemu nad ranú po třikrát takto: „Přikazujiť boží mocí, aby tato rána celela bez † bolesti, bez † střielenie, bez † votokuov, bez † přímětuov[o]přímětuov] prziemyetuow i beze † všech přivržených věcí. Jakož jsú pánu bohu celely jeho svaté rány, ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ Pak vymý ránu vínem, a omoče čistú vlnu v dřevěném oleji, i vložiž to v ránu miesto knotu, a na to flastr. A tak věž, ažť se zhojí [20v]číslo strany rukopisuta rána namiesto. A traňk při tom dávej, kterýť k té ráně slušie, ať se tiem spieše zhojí.

Tuto se pokládají opět jiná slova, kterýmiž pan Labut a pan Habart hojí, a ta se vykládají takto: Šli třie ščastní bratřie jednú ščastnú cestú, i potkal jest je pán buoh, i řekl jim: „Kam to jdete, třie ščastní bratřie?“ „Pane, jdeme rozličného kořenie ryt na rány na rozličné, na sečené i na bodené.“ I řekl jim pán buoh: „Jděte[p]Jděte] gdete a vezměte z beránka vlny a z révu vína a z olivy oleje, a věžte ve jméno mé a menujte bez přímětuov[q]přímětuov] prziemyetuow, bez otokuov i beze všech přivržených věcí,

X
npřímětuov] prziemyetuow
opřímětuov] prziemyetuow
pJděte] gdete
qpřímětuov] prziemyetuow
4snad chybný zápis
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).