[Chirurgické lékařství]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 23, 343 f. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[20r bis]číslo strany rukopisua žehnejte ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ A potom, vezma víno a olej a vlnu, učiň, jakož nahoře psáno stojí. A přitom traňk dávej, a zhojíš každého.

O mastech

Tuto se pokládá jedna správa a naučenie velikých mistruov a lékařuov slovutných, nejprvé mistra Avicenny a mistra Kaliena, s jinými lékaři dospělými v lékařství ranném, o mastech rozličných, kterak se které dělati mají a které kterým ranám příslušejí, aby se podlé toho spravovati uměl a věděl, kterú mastí kterú ránu vázati máš, nebť jsú masti rozličné, jedny hojie, druhé hnojie, některé měkčie a některé [20v bis]číslo strany rukopisuv hromadu valé. I protož se o každé zvláště vypisovati bude, k čemu která slúžiti bude.

Populeoncizojazyčný text

Mast, kterážto populeoncizojazyčný text slove, takto se dělati má: Nejprvé vezmi pupence topolové za času a ztluc je velmi dobře s čistým novým sádlem vepřovým a schovej u pušku a nechej toho hníti do času. Pak vezmi jitrocel, řebříček[r]řebříček] rziebrzyczel, hruštičku, zanykl, husí nožku, starček, celník, přímětné[s]přímětné] prziemyetne kořeníčko, libštěk, polej, sléz, truskavec, řecké seno, list fiolový, blén, rozchodník, potočník, netřesk, psie víno, a to jediné listie, ale nic kořenie, i ztluc to každé zvlášť, a potom slož [21r]číslo strany rukopisuv hromadu, cožť se kterého zdáti bude. Pak ztluc to po druhé s čistým novým sádlem a nechej toho spolu hníti, dokudžť se zdáti bude[t]bude] budu, a jestliže by těch všech travin pospolu mieti nemohl, ale vezmi ty, kteréž mieti muožeš. Pak, když ji vařiti chtieti budeš, vlož to do kotlíka, a přiložiž sádla a másla nepřepuštěného, cožť se zdáti bude. Pak, vezma čisté víno, i vlíž na to a vař to spolu, vlože tam ty pupence, a vždy miešej velmi pilně a vař je[u]je] gy tak dlúho, až by uznamenal, žeť to víno vyvřelo. Tehdy vezmi psieho vína, cožť se zdáti bude, a ztluc je dobře a vyždmi tu mokrost z něho a vlí [21v]číslo strany rukopisudo té masti a odstav od ohně a vydav dobře skrze plenu do nějaké nádoby a přidej k tomu dřevěného voleje, cožť se zdáti bude, a nechajť se ustojí, pak ji zbera, i schovej, ať nezvětrá. A toť bude mast, jakož slove populeoncizojazyčný text, dokonalá, a tať se hodí na všeckny rány a votoky horké, neboť muož na všeckny flastry mazána býti, neboť studí a chladí všeckny horkosti v ranách a lechkost jim činí a rány čistí a hojí, a ktož jí sobě maže židoviny, dáváť jemu lechký sen a bolest hlavě odjímá. A takéť tu mast někteří kvasie u víně miesto sádla, ale jestiť vše jedno, dělej ji, jakž kolivěk chceš.

X
rřebříček] rziebrzyczel
spřímětné] prziemyetne
tbude] budu
uje] gy
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).