Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<8r8v9r9v10r10v11r11v12r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Zapří li kto dluhu, učiň přísahu 14. den CXXXVIII

Zná li se v dluhu, zaplať čtrnádctý den CXXXVIII

Žalobníku či obžalovanému má býti dopuštěna přísaha pro dluhy CXXXVIII

O žalobě hostí a cizozemcuov, kdy se jim má spravedlivé státi CXXXVIII

Pro dluhy nemá člověk života zbaven býti

O vydání neb oderčení práva a zavázaniech CXXXVIII

Zavieže li jedna osoba več obec bez vuole její CXXXVIII

Ktož svědky které zamietá, nemuož jich k své straně také vésti CXXXVIIII

Skrze rejistra nemuož dluh dovozen býti CXXXIX

O oretelech neb nálezech panských CXXXIX

Obyčej a řád vynášení nálezuov CXXXIX

O obyčeji spisovánie orteluov CXXXIX

O vznášení orteluov CXXXIX

Odvolá li se kto nespravedlivě od nálezu CXXXIX

O ortelech a právu zavitého soudu CXXXVIIII

O služebnostech měsckých CXL

Kto mají právo k služebnostem měsckým CXL

O vysazování hrobuov na výš CXL

O právu lámanie kamene CXL

O súsedském stavení zhuoru a vedení vodotečí CXL

Cesty obecní kdy hynú a kdy nic, též stezky a pruochodové skrze domy CXL

Tracení práva cest a pruochoduov k studnici CXLI

Práva služebnosti mnohými obyčeji bývají potracena CXLI

O světlostech neb oknách CXLI

O clech CXLI

Ktož veza zboží na jarmark neprodá jeho, ten je vycli CXLI

Ktož clo projede CXLI

Má li clo platiti, ktož se do města v války stěhuje CXLI

Zanetbá li celný cla, neztratíť zboží, ktož je proveze CXLI

Vezme li kto nespravedlivé clo CXLI

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).