Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Znamenaj, že Kliment papež šestý žákovstvu takto práva oznámil léta páně MhoCCChoLXho a najprvé o životě a o počestnosti kněžstva

Žalostně vznášieme, že mnohého žákovstva životě {život jest hodný trestání}meziřádkový přípisek mladší rukou jsú tak hodného tresktánie, že oni skrze příklady škodlivé radše obyčeje laikovské svodie, ale nenavodie. Protož všichni knězie neb žákovstvo obyčeje a životy napravte v lepšie a těch věcí, kteréž k jich stavu a cti příslušejí, s velikú pilností ostříhajte, aniž toliko od zlého, ale také ode všie naděje ke zlému naučte se opatrně zdržovati, zdrželivě a čistě živi jsúce, od obžerstvie a opilstva se zdržujte, neb ty věci nachylují k chlípnosti. A když žákovstvu hody dělají, počtu šesti krmí nepřevyšujte. Do krčem nechoďte, brani nenoste, jediné pro potřebnost a nebezpečenstvie na cestě jsúc. Postavení úřaduov světských a zvláště řeznických a kramářských ovšem se varujte, nebo jestliže by žákovstvo neb kněžstvo takový úřad řezníkóv neb šenkóv vedli osobně a zjevně a k tomu rúcho kněžské nosili by, od úředníka duchovnieho toho kraje potřetie jsúc napomanuti, nezuostavili takových úřaduov aneb opět po druhé vezma, v statciech svých vzdáleni neradujte se. Pakli nad to i oděv kněžský opovrhú, také jelikožto i k osobám potracují obdařenie kněžského.

Slušieť také, aby kněžstvo korunu neb pleš a ostřiženie kněžské nosili s ušima obnaženýma, a rúcho, a kterýž by koli kněz zjevně rozdielné barvy rúcha užíval neb šachovaného bez hodné příčiny, má li panstvie jaké neb užitky duchovnie, od těch užitkóv za šest měsiecóv pro ten skutek má se zdržeti. Pakli by neměl panstvie duchovnie, ale řádu kněžského za týž čas neužívaj, protože on nenie hotov k obdržení služby kostelnie. Též i o jiném žákovstvu, jenž nemají užitkóv kostelních, aniž jsú v kněžství, aniž takového oděvu nesú a ostřihání zjevnie, ale kteréž osoby mají taková duostojenstvie a nebo užitky kostelnie, jenž mají péče o duše, a jiní kněžie a všelijací mnišie, jimž jest potřebie slušným obyčejem zevnitřním aby vnitřnie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).