Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Práva rybářská CLXXIX

Ktož zleje člověka vodú CLXXIX

O obilných měrách a o korečném CLXXIX

Sladovnická práva CLXXIX

O měrách a vahách kupeckých CLXXIX

Moc ustanovení konšelského

Práva pivovarníkuov CLXXIX

Fentování pro dluh CLXXIX

Libri huius fectio in 72 Capitula more Pragensicizojazyčný text

Capitolacizojazyčný textprvní:O žalobách, ktož jest k soudu připovědínfoliocizojazyčný text2
2K žalování žádný nemá puzen býtifoliocizojazyčný text10
3O řečnícíchfolcizojazyčný text11
4O ortelování a odvolánífolcizojazyčný text13
5O dešťové vodě a branifolcizojazyčný text20 a brani folcizojazyčný text 14
6O ubrmanechfolcizojazyčný text14
7O stavuncíchfolcizojazyčný text15
8O nuzných potřebách nestání ku právufolcizojazyčný text21
9O úrocích a úročnícíchfolcizojazyčný text21
10O puohonu neb obeslání a volání ku právufolcizojazyčný text24
11O smlúvách a výminkách v rukojemství ležící, přirčení škod, zástavy placenífolcizojazyčný text25
12O puojčkách a nájmíchfolcizojazyčný text27
13O vyznávaních, která sú škodná, která nicfolcizojazyčný text30
14O poručnících a zprávcí sirotkóv, bláznech a jich zbožífolcizojazyčný text31
15O škodách vuobec, z kterých vedlé práva muož žalováno býtifolcizojazyčný text33
16O dlužníciech a dluzíchfolcizojazyčný text31
17O složené a k schování dané věcifolcizojazyčný text42
18O věnném právufolcizojazyčný text44
19O staveních a vysazení znovu nebo štípení štěpnicfolcizojazyčný text40
20O pokutách a pro zavinění nápraváchfolcizojazyčný text42
21O kupování a prodávanífolcizojazyčný text60
22O purgkrechtích a o jich smlúváchfolcizojazyčný text62
23O svátečních dnech a o jich skutcíchfolcizojazyčný text63
24O těch, kdož od súdu utekú a zprotiví se súdufolcizojazyčný text65
25O zlodějstvích a lúpežíchfolcizojazyčný text65
26O ztracení meče a o milostechfolcizojazyčný text69
27O obdržení dědictvie a nároku postupovánífolcizojazyčný text74
28O vražedlnících, kto muož rukojmí za ně býtifolcizojazyčný text84
29O pohrúzci z žhářstvífolcizojazyčný text88
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).