Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitola o mučení CLXII

Vězňové ve zlém domnění podezřelí, tiť toliko mají býti mučeni CLXII

Který z vězňóv má najprve mučen býti CLXIII

Ne všeť bývá pravda, což lidé na mučení praví CLXIII

Vyznání na nepřítele mučeného nemá věřeno býti CLXIII

Zná li kto na jiné a sám se činí nevinného na mučení CLXIII

Zná li se kto ve zlém účinku, ne vždy jemu má věřeno býti CLXIII

Pro penieze nemá snadně mučení býti dopuštěno CLXIII

Zločince podezřelý kolikrát má mučen býti CLXIII

Mlajší čtrnádcti let nemá mučen býti pro narčení CLXIII

Jest li mnoho obviněných, kto má najprv mučen býti CLXIII

Obviněný muož opět mučen býti z příčiny CLXIII

Není li slušného duovodu, nemá snadně obžalovaný mučen býti CLXIII

O ranách a raněných CLXIII

O času žalování z ran a chromoty CLXIIII

Umře li raněný, kto má zaň žalovati CLXIIII

Obžalovaný, že druhému prst uťal, muož li se přísežným očistiti CLXIIII

O ranění a raněném, jenž se pozuostavuje s ranú CLXIIII

Buď li kto raněn a potom chodí a umře CLXIIII

Raní li kto druha neřádně na posvátném místě CLXIIII

O těch, ktož sú příčina ran radú CLXIIII

Raní li laik svěceného CLXV

O prolití krve a o zabitém CLXV

O právu ušlechtilých úduov CLXV

Ochromí li jeden druhého a zapří, kterak se má očistiti CLXV

Raní li chudý bohatého CLXV

Bude li kto nalezen, an se v noci túlá CLXV

Přisáhne li kto proti druhu nebýti a buď on, muož li se jemu právem brániti CLXV

O ochromení a má li věřeno býti lékaři při žalobě z ran CLXVI

O ranách, vraždách, mordech, krádežích a lúpežiech, mieru rušeních, ludařiech, domuov výbojníciech, násilníciech a jiných přech jinak bývá súzeno CLXVI

O zlém domnění {CLXVII}meziřádkový přípisek mladší rukou z cizoložstva CLXIX

O domnění falešného svědectví

O životě a počestnosti kněžstva a žákovstva CLXX

O frajdu neb svobodě zločincuov v kostelech CLXX

Kteří nemají frajdu v kostelech CLXX

O stání k soudu laika před duchovními CLXXI

O obývaní žákovstva s ženami CLXXI

O kšaftiech na kostely CLXXII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).