Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<7r7v8r8v9r9v10r10v11r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

O pokoji stranám uloženém CXXVII

O rvaní, bitie, nohama tlačení času uloženého pokoje CXXVII

Raní li kto druha před přísežnými a zruší pokoj CXXVII

Ktož druha honí s nahým mečem CXXVII

Když hospodáři jest mír uložen, tehda i čeledi CXXVII

Raní li čeleď jedna druhú bez pánuov v čas pokoje uloženého CXXVIII

O rušení pokoje slovy CXXVIII

Ktož pokoj přeruše zapří CXXVIII

O rušení pokoje řečí i skutkem CXXVIII

Raní li jeden druhého v čas pokoje uloženého CXXVIII

O rušení pokoje v trhový den CXXVIII

Vytrhneli kto meč před přísežným aneb chodí s ním při zápovědi CXXVIII

O pomstách pro zavinění CXXVIII

Dědic nemá trpěti pomsty za otce CXXVIII

Zabije li žena dietě své CXXIX

Jedná li žena smrt muže svého aneb on její zase CXXIX

Zaviní li muž proti ženě a zase, o jich rozvedení a cizoložstvu CXXIX {cizoložství}marginální přípisek soudobou rukou

Zabije li kto druha bez úmysla CXXIX

O zapovědění města a o ohavení zločincuov CXXIX

O základiech a o fentování CXXX

O základiech celnému daných CXXX

Chce li jeden od druhého základ splatiti CXXX

Které věci nemají býti fentovány neb v základě brány CXXX

O základu přísahou obdržaném CXXX

Fentování základu hostinského CXXX

O obdržení základu vedlé přípovědí prvnějších a potomnějších CXXX

Kostelní věci nemají v základě býti brány CXXX

Dokud základ má na právě ležeti CXXX

O zástavě základu CXXXI

O vydání základu prvnějšímu přípovědníku CXXXI

O základiech purkrechtuov CXXXI

O prodaji základuov CXXXI

O listech a vykládaní práv, komu co přísluší CXXXII

Které jest škodné opravování hamfeštu CXXXII

Nařkne li koho dědic z dluhu listy rodičuov svých CXXXII

Svědectví listovní jest sstálejší nežli živé CXXXII

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).