Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<6r6v7r7v8r8v9r9v10r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Přísežný neb konšel kdy má a kdy nemá přisáhati CXVI

O přísahách pro rány a neřády a vraždy CXVI

Kolikrát má učen býti přisáhající CXVII

Přísežnému přisáhajíciemu mohú býti vstrkové učiněni CXVII

Zpuosob přísahy za ženu, za dievku, za sluhu, za jiného krom sebe CXVII

Přísežný kterak má přisáhati CXVII

Bude li kto z přísahy propuštěn, daj pokutu rychtáři CXVII

O přísaze pro podezřenie lúpeže a krádeže CXVII

O listech a pečeti měscké, kdy mají býti odepřeny CXVII

O listech posélacích CXVII

Listuom li má viece věřeno býti či svědkovi živému CXVII

Ortel o ulúzenie ženy a zapsánie CXVIII

O kostkách CXVI II

Dluh projhraný nemá kostkářóm dopomožen býti CXVIII

Obejhrá li hospodář hostě svého CXVIII

Projhrá li co čeledín pánu svému CXVIII

O falešných kostkách CXVIII

Zápověd jhry kostek CXVIII

O tom, ktož jhráče počítá, popisuje, k niem přihlédá CXIX

Zapovie li hospodář jhru a hosté přesto jhry nepřestanú CXIX

O jhře synuov, služebníkuov, náchlebníkuov CXVIII

O trojím volení vypověděncuov CXIX

O ženách, muože li muž miesto ženy žalovati neb odpoviedati CXIX

Žaluje li žena neb vdova a padne li v přísaze CXIX

Žena nebuď puzena k soudu, muže doma nemajíc CXIX

Žena nemuož statku muži vysúditi ani prosúditi, ač ho doma není do dne a do roka CXX

O které věci žena muože se súditi bez přítomnosti muže a prodávati je CXX

O násilí panen a panie CXX

O ulúzení manželky od muže CXXI

Zastihne li kto druha u své ženy CXXI {cizoložství}marginální přípisek soudobou rukou

O cizoložníciech CXXI

Ktož ujda od ženy i pojme jinú CXXI

Ktož druhému dceru ulúdí CXXI

O času žaloby na násilníka CXXI

Zná li se kto, že jest učinil násilé s její volí CXXI

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).