[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

křesťanské viery nikterakž neodstúpíme. To vévoda uslyšav, kázal pánev velikú plnú vosku a smoly a rozličného tuku připraviec, svatého Cypriana a svatú Justinu v tu pánev vsaditi a veliký oheň učiniec, je pražiti. A když jim ta horkost nic neuškodila, přistúpiv jeden kněz pohanský, přimluvi se a řka: Nechať já před pánví postojím a uzříš, vévodo, večas, žeť jich moc přemohu. A když se ten kněz před pánví postavi, poče mluviti a řka: Ó, kterak jest veliký bóh náš Herkules! A kterak jest veliký všech bohóv otec Jovis. Netáhl toho ten kněz dořéci, až oheň z podpánvie planuv, toho kněze do smrti upálil. Tehda inhed svatého Cypriana a svatú Justinu ti pohané z pánve vyvlekše stěli a ta svatá těla přede psy vrhli. A tu šest dní leževše, potom do Říma přenesena. To se dálo po božím narození dvě stě osmdesáté léto. Amen.

Svatého Kozmy a Damiany

Svatá dva mučedlníky, Kosma a Damian, byla sta z toho města, ješto Egea slove, jichžto šlechetná matka byla jménem Teodora. Těm duch svatý dal uměnie v lékařství tak velice, že netoliko lidi, ale i dobytek uzdravovášta, od nižádného nic neberúce, ale všem pro bóh hotovi jsúce. A když jednoho času jedna nemocná paní jménem Palladia veliké sbožie na lékařstvie naloživši, a nic neprospěvši, k těmato svatýma přišla a inhed uzdravena byla. Jeden dar dosti dobrý připravivši, svatému Damianu tajně přinesla. A když od nie nikterakž vzieti nechtěl, pod vieru veliké přísahy jeho zamluvila, aby asa jediný ten dar přijal.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).