[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

manželstvu mluviti. To král s velikým veselím uslyšav, jedva neděle dočekav, a juž to za jisté maje, že ji apoštol k manželstvu přemluví. A když prvú neděli svatý Matúš před králem i před tú duchovnú i přede všemi lidmi o svatém manželstvu krásné kázanie učinil, poče jeho král s libostí poslúchati a jeho velmi chváliti.

Potom svatý Matúš o manželství domluviv, kázal všem znamenitě mlčeti i poče k nim takto mluviti: Jakž kolivěk, jakž ste slyšeli, svatého manželstva stav i zákon jest bohem ustavený i potvrzený, a zvláště ktož jej právě držie, však to také všickni viete: By byl kto taký svévolný, že sa sluha králóv, směl by chot královu sobě pojieti, netolik králova hněvu, ale i ohavné smrti byl by hoden. Ne proto, že sobě jest ženu pojal, ale že svého krále chot pojieti směl. Takež ty, králi, věda jistě, že tato duchovní královna bohu v službu jest posvěcena, kterak ji smieš sobě za manželku pojieti! Tu řeč král od apoštola uslyšav, u veliké se náhlosti rozhněval. Ale svatý Matúš královnu Epigenu s jinými pannami požehnav, je v svaté pokoře potvrdil. A když svatý Matúš mši odslúživ, podlé oltáře stoje, spen ruce, bohu se modléše, poslal král kata, jenž szadu přistúpiv, mečem svatému Matúši hlavu sťal. A ta duše vzata do nebeského královstvie.

Potom král vida, že nemóž ižádným činem královny Epigenie k manželstvu obrátiti, duom, v němž ona s jinými pannami bydléše, velikým ohněm obklíčil, chtě je všecky užéci. V tu hodinu svatý Matěj duchovně té královně se zjeviv, ten oheň pohasil. A zatiem sien

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).