[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

a tu od zlých lidí pro pravdu svú krev prolil. Amen.

Svatého apoštola Matúše

Svatý Matúš apoštol a evandělista v múřenínské zemi nalezl dva čarodějníky v tom městě, ješto slulo Nadaver. Jednomu řiekali Zaroen a druhému Arfaxat. Ta dva čarodějníky tak biešta lid pomámila i v taký pych vstúpila, jakž již chtiešta, aby se jim lidé jako bohu modlili. V ty časy svatý Matúš do toho města všed, přivinul se na hospodu k jednomu novokřtěnému křesťanu, k úředníku kandačské královny, jehožto byl svatý Filip na vieru obrátiv, pokřtil. A tu sa svatý Matúš, tak těch čarodějníkóv skutky přede všemi lidmi obnažováše, že což oni mocí diáblovú činiechu, to svatý Matúš boží mocí slavnějie ukazováše.

A když jeden čas ten novokřtený hospodář svatého Matúše, svého hostě, tázáše, odkad by tolik jazykóv uměnie měl, otpovědě jemu svatý Matúš a řka: Mám to od ducha svatého, jenžto v naše srdce s nebes vstúpiv, mě s jinými Jezukristovými učedlníky rozličným jazykóm jest naučil, aby jako oni staří lidé, proti buohu rozpýchavše, babylonskú věži vzvýš do nebes dělajíc, pro smiešené řečí proměnu s hanbú sú od toho diela pustili, takež světí apoštolé skrze uměnie rozličných jazykóv věži svaté viery ne kamením, ale svatými skutky vysoko vzdělali, proněžto věřející u bóh lidé do nebes vzcházeli. Netáhl toho svatý Matúš dořéci, až jeden posel přišed, poče svatému Matúši praviti, že ta dva

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 3 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).