[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Má matko milá, však to dobře vieš, že sem všemu světu přikázal, aby každý člověk ctil a miloval otce a matku svú. A když sem to všemu světu přikázal, mám to tobě s právem najslavnějie ukázati. A druhé tě proto zpráva miluji, že což jest kdy svatých bylo nebo bude, jichžto všech svatých svatost před věky v mém božství znám, tys svú svatostí všecky převýšila. A třetie proto tě najviece miluji, že si tak snažna mne za vše hřiešné po vše časy bez přestánie prositi. To ten otec svatý viděv i slyšav, k sobě se opět navrátiv, to viděnie mnohým pověděl. A tak matce božie snažně slúživ, bohu se dostal.

To jest také mnohým otcóm svatým zjeveno, že ktož jejie svaté milosti modlí se a řka: Skrze tu radost, matko božie, ještos v tu hodinu jměla, když si nade všecky kuory anjelské povýšena, rač mě, hřiešného, utěšiti. Ktož se jie tak nábožným srdcem pomodlí, utěšen bude věky věkóm. Amen.

Svatého Bernarta

Svatý Bernart z burgunské vlasti znamenitého rodu urozením byl, jehožto otec rytieř slovutný jménem Decelinus a jeho matka Atleta, ta jest božím duchem předeznala, že jejiech sedmero dětí, šest synóv a jedna dci, měli všickni duchovní zákonníci býti. Proněžto je tak chováše a tak sprostně krmieše, aby duchovní stav lépe obyknúti mohli. A když svatý Bernart mezi jinými jejiemi syny inhed z dětinstva bohu snažně slúžiti počal, i událo se jemu na vánočnú noc snažně hospodina prositi, aby jemu ráčil zjeviti tu hodinu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).