[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Ó, Říme, město šťastné, že tě dvě svaté těle, svatého Štěpána a svatého Vavřince, v malém přiebytečku zavieráš. Potom hospodin mnoho divóv skrze svatého Ščepána učinil, a zvláště šest mrtvých vzkřiesil. Dálo se jest to po božiem narození čtyři sta a dvadcáté léto čtvrté. Amen.

Svatého Dominika

Svatý Dominik, predikátorového zákona počátek i hlava, z ispánské země rodem, z toho biskupstvie oxonienského, v té vsi, jiežto Callekora dějí, se urodil. Jeho otec Felix, jeho matka Johanna jmě měla. O tom svatém dietěti takto se píše, že jeho duchovní matka, ješto jeho z svatého křtu zdvihla, to zjevenie o něm měla, že to dietě duchem svatým osviecené má skrze kázanie slova božieho veš svět osvietiti. V tom zjevení tak jeho viděla, ano dietě překrásné hvězdu stkvúcí na čele má, ježto hvězda veš svět osvěcováše. V tom jeho svatém dětinstvu, ještě u své dojky sa, často jest nalézán, an na zemi leží, bohu svú pokoru v mladosti ukazuje. A když z svého dětinstva vyšel, chtě se múdrosti naučiti, skrovně v krmi i u pití živ byl, tak že deset let kromě vody nic jiného nepil. A tu na učení sa, vida ano chudí hlad mrú, všecky své knihy rozprodav, chudým pro bóh rozdal. Tu jeho biskup oksonienský s kanovníky v jeho dobrotě seznavše, v duchovný zákon kanovníci jej přijeli. V němžto aneb v kterémžto zákoně tak prospěl, že jeho starostú pod převořím učinili. Toho času najviece se za to bohu modléše, aby jemu buoh tu milost dal, tak aby křesťanské obci k spasení pomohl. A tehdy najradějí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).