[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Život svatého Arnulfa

Svatý Arnulfus byl biskup u městě Meci u počtu desátýnádctý. Ten jest bohu snažně slúžil, veliký příklad své svatosti světu ostavil. Nebo jakž kolivěk sa rodu vysokého, však všie pokory i svatého milosrdenstvie pln byl. Tak se čte v starých kněhách, že Clodoneus, jenžto jest pošel rodem od kniežat od toho města, jemužto řiekají Trója, po své matce, ten byl první král franský. Od toho krále pošel syn jménem Clotarius, ješto po něm byl králem franským. Ten král Clotarius měl dceru, jiežto Bliotylda řiekali, tu pojal Anspertus, knieže akvitánský, mocný a velmi bohatý, s nížto jměl Botgisum, otce svatého Arnulfa.

V těch časiech za ciesaře Mauricia, jenžto byl první z řečské země ciesař římský, svatý Arnolfus urodil se od otce Botgisie a od matky, jiežto jméno Svema. V tu hodinu jeden svatý muž Štěpán z dalekých vlastí navzchvále přišed, tu kdežto to dietě svaté chováchu. Jemužto poctivé vítanie na tom dvoře všickni davše, vedú jeho k kolébce, v niežto to dietě ležieše. A tomu dietěti, jakž brzo v oči vzezřel, tak inhed proročským duchem skrze ducha svatého zjevenie prořekl: Vězte to všickni a mú řeč pamatujte, že toto dietě bude převzácné před bohem i před lidmi ve všie svatosti i ve všech šlechetných mraviech. Od něhožto vznikne kmen králóv slovutných i mnohých kněží. To se všecko potom naplnilo, což byl ten muž boží o tom dietěti prorokoval.

A když to dietě v svój čas do školy dáno, tu v krátkém čase nade všecky své rovně prospěl ve

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).