[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pro lakomstvo viec než pro svých bohóv čest. Ten poklad Cecilie, na něhož se ptáš, skrze chudých lidí ruce již jest na nebesa šel. Tehda starosta kázal svatého Urbana před modlu vésti, aby obět vzdal. Ale on v tvář té modle plinuv, bohu se pomodlil a inhed ta modla spadši, dvamezcietma pohanských kněží do smrti zabila. Zatiem kázal starosta svatého Urbana s tovařistvem železnými klikami dráti a potom hlavy jim stínati. A tak se bohu dostali. Amen.

Svaté Petromilly

Svatá Petromilla, dci svatého Petra apoštola, na divy krásná byla. Ale že krása světa toho mnohým jest dušiem na škodu, chtěl tomu svatý Petr, aby Petromillu zimnice skrotila, proněžto za obyčej nemocna bieše.

Tehda jeden čas, když se učedlníci k svatému Petru sebravše seděli, Titus k němu vece: Ty všecky jiné uzdravuješ, proč dáš Petromile ležeti? K tomu svatý Petr vece: Jest jie toho potřeba, aby ponemáhala, ale aby se nad ní nerozpakovali, staň se, jakž vám libo. A inhed k nie vece: Vstaň, Petromillo, posluhuj nám. A jakžto svatý Petr vece, tak ona zdráva vstavši, jim posluhovala. A jakž jim odslúžila, tak jie svatý Petr vece: Petromillo, vrať se na své lože. To ona učinivši, inhed jako i dřieve od studené nemoci lehla. V kteréžto nemoci když se u božie milosti dobře potvrdila, tehdy ji svatý Petr od té nemoci uzdravil. Zatiem jeden hrabie jménem Flaccus pro jejie velikú krásu chtěl ji rád za

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).