[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pro to slova božieho kázati nepřestal, kázal jeho ciesař na jeden daleký ostrov, jemužto bylo jméno Patinos, zavésti. A tu jemu bóh mnoho jest utěšenie učinil.

Svatého Gordiana

Svatý Gordianus byl úředník Julianóv ciesařóv. A když se nechtěl modlám modliti, kázal jemu ciesař hlavu stieti. Jehožto tělo křesťané pochopivše, podlé svatého Epimacha, jehožto byl dřieve ciesař zabiti kázal, pochovati. Amen.

Život svatého Nerea a Achilea

Svatý Nereus a svatý Achileus ot svatého Petra apoštola svatý křest přijala a jedné panny, příbuzné ciesařovi Domicianovi, jsta komorníky byla. Kterúžto jistú pannu, za muž když sú byli oddali a drahá jie rúcha připravovali, tehda ta dva svatá jala se jie o svaté vieře a o svaté čistotě tak dlúho mluviti, až ona uvěřivši, čistotu věčně bohu slíbila a od svatého Klimenta papeže vélována. To jejie chot uslyšav, od ciesaře odpuštěnie vzem, ta dva svatá na daleký ostrov pryč zaslal, chtě skrze to své panny mysl k sobě obrátiti. A když na tom nikterakž neprospěl, kázal ta dva svatá před své bohy vésti, abyšta se modlila. A když jemu nepovolila, kázal jim hlavy stieti. A ta jistá panna, když k svému choti nikterakž mysli přiložiti nechtěla, tehda jejie chotě vlastní bratr uznamenav, ana s jinými pannami křesťankami na jednom pokoji sedí, vzem oheň, oných zažehl a ony, bohu se modléc, tu se zadchly. Jichžto těla jeden ciesařóv sluha pochopiv pochoval. A ty duše hospodin k sobě vzal.

Svatého Pankracie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).