[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

vrtáni, rozličně trýzněni, však to jim tvým svatým vdešením vše lehko bylo trpěti. Tys ten, duše svatý, ješto všech rytieřských činóv posiluješ, aby pro čest, pro pravdu i pro vieru své životy vážili. Tys ten duch svatý, jemužto chválu vzdává všecka říše nebeská i všeho světa stvoření, nebo všeho světa dobroty milost od tvé horúcie milosti pocházie. Protož, milý duše svatý, my, hřiešní, tebe prosíme, aby ráčil temnost našich srdcí tvú svatú světlostí vyhnati a naše duše u věčné utěšenie dovésti věky věkóm. Amen.

Svatého Jana evanjelisty

Svatého Jana evanjelisty v oleji vařenie dnešní den svatá cierkev pamatuje. O tom takto píše se, že když svatý Jan v té vlasti, ješto Efezus slove, slovo božie kázáše, kázal jeho súdce té vlasti jmúc, k modlám pohanským bezděčiti. A když jim svatý Jan nechtěl povoliti, poslali list k ciesařovi Domicianovi. Na kterémžto listě ohyzdně svatého Jana svatokrádcem napsali a bohovým potupníkem a ukřižovaného člověka následovníkem. Tehda ten list ciesař uslyšav, na listě otevzkázal, aby svatého Jana do Říma dovedli. A tu jeho přivedše, s jeho hlavy vlasy na potupu obřezali a před tu bránu v Římě, ješto i dnes Latinská slove, vyvedli, v kotle u vrúciem oleji vařili. Ale boží mocí to jemu jest neuškodilo. Proněžto křesťané na tom miestě bohu na čest kostel učinili. V němžto se bohu a svatému Janu chvála děje až do dnešnieho dne. A když ještě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 2 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).